Resultatet av polisens insats mot "aggressiv körning"

I början av juni genomförde polisen en extrainsats mot det de kallar ”aggressiv körning”. Nu har de publicerat resultatet.Vi skrev om det här och insatsen var inte riktad specifikt mot cyklister, utan mot alla trafikanter. Det var heller inte huvudsakligen cyklister som lagfördes:

Sammanlagt rapporterades 974 st för trafikbrott under veckan.

548 st som kört för fort.

103 st som kört körförbudsbelagt fordon.

26 st för att ha haft för kort avstånd till framförvarande bil

193 för olovlig körning

148 för att ha kört bil påverkad av alkohol eller narkotika

60 st för att ha kört bil utan säkerhetsbälte.

och 80 cyklister som rapporterades för att ha kört mot rött ljus. Det är lite oklart vad ”974” står för i texten, räknar man ihop siffrorna blir det 1158, men jag misstänker att några personer står för flera brott.

80 cyklister är såklart några stycken, men med 150,000 cyklister på vägarna dagligen (enl. siffror från 2010) så tycker kanske jag att det inte är enorma siffor. Särskilt inte jämfört med det övriga resultatet av insatsen. Men trots det väljer polisen att fokusera på just cyklister i sin text, som inleds med:

Cyklisternas beteende är oroande.

> – Våra kontroller denna vecka visade att vi måste arbeta mer med regelefterlevnaden för dessa oskyddade trafikanter för att inte olyckstalen ska fortsätta att öka, säger chefen för trafikenheten Göran Bolinder. De utgör dessutom en växande grupp trafikanter.

Personligen kan jag tycka att 548 fortkörande och 148 drogpåverkade bilister snarare borde ha fört tankarna till en rubrik i stil med ”Bilisternas beteende är oroande”. Dessutom är det väl inte ”cyklisternas” beteende som i så fall är oroande utan ”de rödljuskörande cyklisternas” beteende?

Stockholms kommun hävdar dessutom att olyckstalen står stilla, eller minskar något och den forskning vi skrev om igår, både Folksams och VTI’s visar att cyklistolyckor huvudsakligen är singelolyckor (72%), inte rödljuskörande, där absolut största orsaken beror på halka. Och där VTI’s forskare pekar på det stora behovet av god infrastruktur och dessutom underhåll av den för att minska olyckstalen (och Folksams forskare pekar på att vi ska klä oss i vadderade helkroppsskydd)

Läs mer hos Polisen.