Vi har ju skrivit om att det är förbjudet att både parkera och stanna i cykelfälten (Trafikförordningen, 3kap §53 st 7). Men så fick jag en länk från en lastbilsförare via Twitter.

[![Kanske ok?](/content/images/2013/05/taxisthlm-copy.jpg)](/content/images/2013/05/taxisthlm-copy.jpg)Kanske ok?
Hen skriver att det visst är tillåtet för lastbilar att stanna och lasta i cykelfält, eftersom Stockholm har ett [undantag från den regeln](https://rdt.vv.se/rdt/AF12_View.aspx?UseStfs=1&ForeskriftId=12349890-39de-46ee-a641-00ebd22cd7b8):

Utan hinder av lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon får, vardagar utom dag före sön- och helgdag mellan klockan 6 och 18, motordrivet fordon med en bruttovikt överstigande 3,5 ton och taxi parkeras under högst 30 minuter. Medgivandet gäller inte i för särskilt ändamål eller fordonsslag anordnad zon eller i körfält för fordon i linjetrafik.

Jag är usel på att förstå komplicerade texter så jag ställde frågan direkt till Bevakningstjänst, som sköter parkeringsövervakning i Stockholm. De svarade:

Hej!

I den lokala föreskriften står det att tunga fordon samt taxi får stå på parkeringsförbud, 30 min, vardagar 6-18.

I ett cykelfält är det förbjudet att stanna, inga undantag finns.

Cykelfält är ett körfält, det räknas inte som en ”zon”.

I ett cykelfält är det förbjudet att stanna, inga undantag finns”. Det är ju förhållandevis glasklart får man säga.

EDIT: Nej, det var tydligen inte så glasklart eftersom folk nu lyfter fram att tex ”Försvarsmaktens fordon under militär operation” får stanna lite som de vill. Bevakningstjänst svarade på mitt mail där jag frågade om last- och taxibilar. Det är alltså för dem inga undantag finns.

Jag hoppas det är ännu lite tydligare.