Viktigt att synas bra. (Bild: HugoVK, Bicycle Reflectors, Flickr)