Det är början av december och nermörkt större delen av dygnet. Lampor och reflexer på cykeln är en självklarhet, men hur stora ska lamporna vara, finns det regler om hur starka lampor man ska eller fåt ha och hur ska reflexerna se ut? Och hur är det med blinkandet? Vi har kollat upp!

Icke-bländande framlampa och stadigt lysande baklampa, om Cyklistbloggen får välja.

Vad gäller egentligen om cykellampor och reflexer? Vi tar det från början och kollar vad lagen säger om belysning på ”cyklar, hästfordon och sparkstöttingar” i Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2009:31 (som du kan ladda ned själv här)

14 §
Cykel ska vid färd i mörker ha lykta baktill som kan visa rött ljus bakåt (baklykta) och tydligt kunna ses på ett avstånd av 300 meter. Cykel ska vid färd i mörker även ha
3 TSFS 2009:31

 1. strålkastare framtill som kan avge vitt eller gult ljus framåt av sådan ljusstyrka att fordonet under mörker kan föras på betryggande sätt, eller
 2. lykta framtill som kan visa vitt eller gult ljus framåt och tydligt kunna ses på ett avstånd av 300 meter.
  Baklykta på cykel får avge blinkande ljus om blinkfrekvensen är minst 200 blinkningar/minut.
  Har strålkastaren bländande ljus ska den snabbt kunna bländas av.
  Dessa krav gäller inte sidvagn eller annat tillkopplat fordon. (TSFS 2010:144)
  15 §
  Cykelkärra som inte har reflexanordning baktill, ska vid färd i mörker ha lykta som kan visa rött ljus bakåt.
  (TSFS 2010:144)

Vi sammanfattar:
Framlampan: du ska ha vitt eller gult ljus fram och ljuset framåt får inte blinka.
Hur stark ska lampan vara? Jo, du ska kunna ses på 300 meters håll och framföra din cykel säkert under mörker. Vad det sistnämnda betyder, tolkar vi, är att du ska kunna se eventuella hinder som gropar i vägbanan, staket och annat oknytt som ställs upp i vägbanan.
Dock ska lampan inte blända! Så köper man en monsterlampa från sportbutiken så måste den vinklas kraftigt neråt eller ”bländas av”. Vi vill verkligen slå ett slag för StVZO-lampor som inte bländar. Överväg en sådan! Läs också: Sluta blända, köp starkare lampa.


Baklampan: Bakåt ska du ha rött ljus som även det ska synas på 300 meters håll. Till skillnad från framlampan får ljuset bakåt blinka snabbt – 200 blinkningar per minut eller mer. Hur snabbt är det? Jo, så här:

Många stör sig på blinkande lampor. Möljligtvis syns blinkandet bättre, men det blir formidabel kakafoni av blinkande ljus som uppfattas som störande av de som ligger bakom. Vår uppmaning är att skaffa en bra lampa som lyser med fast sken.

Reflexer
Dina reflexer på cykeln ska enligt lagen:

17 §
Cykel ska vid färd i mörker ha reflexanordning baktill, framtill och på sidan som uppfyller kraven i 18 och 19 §.
Reflexanordning baktill ska vid färd i mörker finnas även på tillkopplad sidvagn och på tillkopplad cykelkärra, om baklykta saknas på kärran.
Anordningen ska vid belysning återkasta rött ljus bakåt.
Reflexanordning framtill, som monterats den 1 september 1985 eller senare, ska vid belysning återkasta vitt ljus framåt.
Reflexanordning på sidan, som monterats den 1 september 1985 eller senare, ska vid belysning återkasta orangegult ljus eller vitt ljus åt sidan.
(TSFS 2010:144)

Alltså: Vit reflex framåt, vit eller orangegul reflex åt sidan och rött bakåt. Men, man hänvisar till paragraferna 18 och 19, och där finns bland annat att läsa:

vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 3, klass IVA,

Reflexen ska alltså vara märkt med IVA och/eller ett E följt av en siffra i en ring. Det garanterar att reflexen återger tillräckligt med ljus, även från ”icke optimal vinkel”. Siffran i kombination med ”E” markerar vilket land reflexen är godkänd i. Står det E1 är den godkänd i Tyskland, E4 i Nederländerna och E5 i Sverige. Det räcker dock om lampan är godkänd – den måste inte vara godkänd i just Sverige för att få användas här. För alla hårda fakta om ECE-godkännandet, läs hela ECE Reglemente 3 som PDF. För den extremt vetgirige kan man också köpa (!) ISO-certifieringen ISO 6742 hos SIS

Märkning av godkänd bakreflex. E4 betyder att godkännandet skett i Nederländerna av just den här typen.

Har du ett däck med reflexrand står det utmärkt på däcket om de är godkända.

Godkänd reflexrand på vinterdäck, här av märke Schwalbe.

Vi vet inte om de populära ekerreflexerna egentligen är godkända, men för att komplettera cykelns andra reflexer tycker vi de är toppen.

Så en snabb sammanfattning:

Vit eller gul lampa fram som ska vara tillräckligt stark för att du ska kunna se eventuella hinder och så du ska kunna ses av andra på 300 meters håll. Lampan fram får inte blinka och den måste gå att blända av.
Röd lampa bakåt som ska vara tillräckligt stark för att ses av andra på 300 meters håll. Får blinka med minimum 200 blinkningar per minut.
Röd reflex bakåt, gul eller vit åt sidan och vit reflex framåt. Samtliga reflexer ska vara godkända enligt ECE-reglemente 3.