Regeringen satsar "stort" på cykling

Regeringen satsar "stort" på cykling

Idag är tydligen FN:s "Världscykeldag" och det uppmärksammar regeringen. Det är infrastrukturministern som fått 36 sekunder på sig att berätta vad regeringen gör för cykling:

Man gör insatser. "Stora insatser" till och med.

"Stora insatser"

För er som inte orkar med 36 sekunder PR-klipp, vad är det då för exempel infrastrukturministern ger när han får chansen?

Jo. Att de tagit fram en nationell cykelstrategi - ni vet den som blivit så effektiv för att skjuta ner cykelmotioner i riksdagen (och som nu har tre år på nacken).

Att de tagit fram ett nationellt cykelcentrum - som "sprider erfarenheter om cykling".

Och att de "underlättar" för att "fler ska kunna cykla" genom att "stödja kommunerna".

Inget konkret alltså, och så ett snyggt överlyftande av hela ansvaret på kommunerna.

Vad gör regeringen för cykling på statliga vägar, till exempel genom Trafikverket? Vet inte, inget nämns i varje fall. Finns det några riktiga projekt som strategin (som är från 2017) mynnat ut i? Inget som nämns i varje fall. Nya statliga cykelvägar? Några relevanta förändringar? Utredande av moderniserad lagstiftning? Förtydligade uppdrag åt statliga relevanta myndigheter? Inget här i alla fall.

Om man får blott 36 sekunder på sig att prata med alla svenska cyklister så väljer man såklart det bästa man har. Det här var det bästa regeringen hade. Och det kan man såklart raljera över. Eller tycka är jävligt synd, att frågan är så inihelvete död att inte ens när det ska jublileras på en FN-dag så blir det annat än, ja, hänvisning till en tre år gammal strategi.

Läs också: Infrastrukturministern negativ till lagändring för cyklister

Toppbild: Pressbild Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet