Kommer ni ihåg den här:
Nyinvigt refughinder augusti 2012

Det är ett nymålat cykelfält i Hammarby Sjöstad där cyklisterna precis innan de måste ner för en brant trottoarkant och ut på ett spårvagnområde, först ska svänga in framför bilar som får lite mindre än en halvmeter på sig att stanna. Vilket de inte gör, vilket leder till att cyklisterna skippar att cykla i fältet och kör i blandtrafik istället. Vilket gör hela konstruktionen meningslös i bästa fall och direkt farlig i värsta. Och cyklisterna formellt till lagbrytare, eftersom man måste cykla i cykelfält om sådant finns.

Jag frågade Trafikkontoret i Stockholm hur de resonerade när de placerade en stor refug mitt i cykelfältet. Så här svarade de:

Vi är medvetna om att lösningen inte är optimal för cyklister. Men, det var den bästa lösningen givet förutsättningarna. Refugen måste vara placerad där den är på grund av signalen för kollektivtrafiken som övriga fordon har väjningsplikt för. Då vägen är ett viktigt stråk för cyklister valdes en lösning med markerat cykelfält, där man som cyklist tyvärr måste göra en vänstersväng. Alternativet hade varit att låta cyklisterna cykla i blandtrafik på sträckan fram till signalen.

För att korta ner: Vi vet att det är ett viktigt stråk för cyklister. Därför gjorde vi ett cykelfält. Vi är medvetna om att lösningen inte är optimal för cyklister.

Frågan är vem den är optimal för.

Jag kan tänka mig massor av lösningar: Större cykelbox, flytta refugen innåt till höger, skippa refugen och nöj er med en stolpe, använd en båge över vägen, minska gräsytan till vänster och flytta vägbana och cykelfält åt vänster för att nämna några.

Grejen är att hela den här ytan är gjord från scratch under sommaren. De hade en helt tom yta att planera och det här är vad de kom upp med. Det finns som ni ser massor av plats över.  Det hade bara varit att mäta från början så hade bägge körbanor, cykelfält och refug fått plats. Men någonstans tror jag att någon glömde cykelfältet och det var först när refugen stod där som man insåg att, hey, hur ska vi bända in cyklisterna? Jag tycker det är symptomatiskt på hur cyklisterna behandlas i Stockholm.

Därför kommer Stockholm inte bli vare sig Amsterdam eller Köpenhamn, oavsett cykelmiljarder. Det handlar inte om avsaknad av pengar, utan avsaknad av prioritet.