Ett forskningsprojekt i Skövde, Urbanist 2, har tittat på hur reflexer hjälper bilister att inte köra på cyklister. Och deras slutsats är att det är farligt att förlita sig på reflexvästar.

0001]

– Det vi har sett i vår forskning är till exempel att reflexvästen ger en falsk säkerhet nattetid, då den inte på något sätt hjälper bilisten att tolka cyklistens rörelseinformation, säger Paul Hemeren, doktor i kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde.

Deras slutsatser utifrån projektet är att det viktigaste är var på kroppen reflexerna sitter – de ska sitta på huvud, armar, fötter, alltså kroppsdelar som man som cyklist rör på när man cyklar.

Resultaten av forskningen är väldigt tydliga. Om reflexerna är placerade så att de förstärker cyklistens omedvetna rörelsemönster gör det att testpersonerna kan göra korrekta bedömningar av cyklistens avsikter i upp till 97 procent av fallen– även nattetid. Helt utan reflexer ligger testpersonernas träffsäkerhet strax över 70 procent.

De reflexvästar som idag säljs till cyklister är inte på något sätt utformade för just cyklister – till skillnad från fotgängare rör sig cyklisten fortare och oftare tillsammans med andra fordon och till skillnad från till exempel motorcykelförare så har cyklister inte blinkers och bromsljus.

För omgivningen gäller det alltså att reflexerna gör det lättare att tolka cyklistens avsikter och där fungerar reflexvästarna inte alls.

3886810790_92427815be_z (https://www.cyklistbloggen.se/content/images/2014/03/3886810790_92427815be_z.jpg)Traditionell reflexvästbärare. Foto: Daniel Silliman/Flickr ”What makes good neighbors” CC BY-NC-ND 2.0

Forskarnas råd är därför:

  1. Använd reflex!
  2. Det är bra med fler än en reflex och placera dem på leder som rör sig
  3. Har du även reflex på hjälmen så hjälper det massor

Som vanligt ska man vara försiktig att dra för mycket slutsatser utifrån en enda forskningsrapport, men det är bra att cykling äntligen tas på allvar i forskarvärlden. Det har forskats på bilistsäkerhet i årtionden, samtidigt som säkerhetsarbetet för cyklister har eftersatts. Cyklister är en helt egen trafikanttyp med unika förutsättningar och det kan bli direkt farligt om slutsatser från till exempel bil- eller mc-världen bara flyttas över till cykling (som till exempel på Nya Zeeland, eller som Kalmar kommun som rekommenderar reflexväst när man cyklar).

Det är helt enkelt viktigt att alla insatser och rekommendationer som görs bygger på kunskap och fakta och inte på löst tyckande.

Jag hoppas det är här ett kliv på vägen.

Vill du hjälpa forskarna i arbetet, kan du göra det här testet.

Läs också: Cyclists cannot stop drivers overtaking dangerously, research suggests

EDIT: Och idag skriver också SvD.se