Polisjakt minskar inte olyckorna

Dagens inlägg blir mest en länk, till Krister Isakssons debattartikel i Expressen. De har inte kommentarsfält, men det har vi och vi tycker texten förtjänar diskussion. I korthet har Krister Isaksson skrivit om Rikspolisstyrelsens senaste uppmaning till polismyndigheterna att specialövervaka cyklisterna. Skälet sägs vara en vilja att minska antalet olyckor. Ni kanske minns att vi skrev om det.

[![polisen](/content/images/2014/04/polisen.jpg)](/content/images/2014/04/polisen.jpg)Nej, de flesta trafikanter skadas inte av cyklister.
Krister tog det ett steg vidare och kollade med Rikspolisstyrelsen. Han frågade dem om varför de trodde att övervakning av cyklisterna skulle minska antalet olyckor:

Någon analys av olycksbilden för cyklister har dock inte skett visar det sig när jag frågar Bengt Svensson, kommissarie och trafikansvarig på Rikspolisstyrelsen. Man har heller ingen uppfattning om vilka typer av cykelolyckor det handlar om, hur olyckorna går till, eller var och när de sker. Rikspolisstyrelsen har inte heller tagit del av studier och forskning angående cykelolyckor. Uppmaningen till ökade cykelkontroller baseras enligt Bengt Svensson i stället på klagomål på cyklister från allmänheten, polisens egen uppfattning samt att polisen gör för lite insatser för cyklister.

Det handlar alltså, om man ska vara elak, om att Rikspolisstyrelsen utgår från fördomar om cyklister. Stämmer det är det ju alldeles utomordentligt allvarligt. Som jag skrev för inte så länge sedan:

För mig är det nästan bokstavligt livsviktigt att forskningen kring cyklistolyckorna tas på allvar och att rätt slutsatser dras – jag cyklar varje dag året runt. Ofta med mina barn. Jag är en av dem som riskerar att skada mig för att infrastrukturen är extremt oförlåtande för cyklister. Och vi blir fler och fler.

Då är det direkt farligt när inte bara andra trafikanter tycker att vi får skylla oss själva, utan också beslutsfattare och poliser.

Läs hela Kristers debattartikel hos Expressen.se

Läs också: Hur prioriterar man för att göra det säkert för cyklister?

Och för att vara tydliga: Ja, vi tycker att alla cyklister ska följa trafikreglerna.