Den här veckan kommer polisen i Stockholm att göra en förhöjd insats mot ”aggressiv körning” i trafiken. De ska kolla fortkörning, körning i kollektivkörfält, rödljuskörningar och göra alkohol- och drogkontroller. Även cyklister kommer att kollas, läge att ta det lugnt och pendla med stil, helt enkelt.

Den här veckan kommer polisen i Stockholm att göra en förhöjd insats mot ”aggressiv körning” i trafiken. Så här skriver polisen.

Exempel på aggressiv körning är för korta avstånd mellan fordonen, farliga omkörningar, körning mot rött ljus och olagliga tävlingar på väg. En aggressiv/hänsynslös körstil tar sig ofta uttryck i förarens hela beteendemönster t.ex. trafikfarliga parkeringar vid skolor, utnyttjar kollektivkörfält för att undvika köer, överskrider hastigheter, kör mot rött ljus/stopplikt och överskrider spärrlinjer/områden.

Det kommer främst att vara bilister som synas, men även cyklister och andra trafikslag. Polisen skriver att olyckstalet bland ”oskyddade trafikanter” ökar, en utveckling man förstås vill sätta stopp för.

En trafikantgrupp vars olyckstal växer är våra oskyddade trafikanter. Oskyddade trafikanter är fotgängare, cyklister, mopedister och motorcyklister. Även i denna trafikantgrupp ser vi ett ökat inslag av aggressiv/hänsynslös körning som äventyrar trafiksäkerheten.


Polisen kollar trafiken (och undviker att parkera i cykelfält, hoppas vi). Foto: Erik Mörner, morner på Flickr.

Vi skulle gärna se att polisen syns mer i trafiken om det kan skapa en lugnande effekt. Såvitt vi kan se kommer polisen inte att dyka upp i våra cykelfält på poliscykel, något som kunde vara nyttigt, inte minst för poliserna själva. Däremot kommer de att synas med både bilar och motorcyklar.

Under veckan sker övervakning av t.ex. hastighet, övergångsställen, spärrlinjer, kollektivkörfält, rödljus/stopplikt samt alkohol- och drogkontroller på flera olika platser i länet. Övervakningen kommer att ske såväl med målade polisfordon som civila bilar och motorcyklar.

Som vi skrivit om kör många cyklister mot rött och bidrar till sämre stämning i trafiken. Så vecka 24 ser ut att vara den perfekta veckan för att börja pendla med stil i stället.

Läs hela polisens text om trafikinsatsen på polisen.se.