Det stjäls cyklar, det vet vi ju. Det är därför vi vill ha garage att låsa in dem i. För knappt två år sedan var vi alltså rätt glada när Stockholms första cykelgarage öppnade i Älvsjö. Tidningen Metro skrev med stor rubrik:

Screen Shot 06-05-14 at 10.47 AM

Metro intervjuade några cyklister:

Men det verkar ha fungerat sådär. När tidningen Mitt i Söderort tittar på statistiken så visar det sig att det stals mer än en cykel varannan dag där förra månaden. Då blir det nästan något profetiskt över den där ensamma kommentarer till Metroartikeln från invigningsåret:

Screen Shot 06-05-14 at 10.49 AM

Frågan är varför det stjäls så mycket i parkeringsgaraget. En tanke kan ju vara att cykelgarage drar till sin cyklister med finare cyklar, som de alltså inte vill ställa fritt utomhus. Tjuvarna begriper ju det så de söker sig till just parkeringsgaragen. Det blir som en flugfälla.

Mitt i Söderort skriver att garaget har haft videokameror ända sedan öppnandet. Men… de är inte inkopplade. Varför inte?

– Det har hamnat mellan stolarna. Dessutom ska detta samköras med Trafikverkets övriga system vilket försvårar.

säger Trafikkontorets Roland Kolmodin till tidningen. Och mellan stolarna har det alltså legat i två år.

Jag blir lite nyfiken hur det ser ut i Malmö, där de ju har flera cykelgarage under namnet ”Bike & Ride”. Jag kontaktade därför polisen där och bad att få se deras stöldstatistik. Jag fick perioden april-maj, så det är alltså längre än Mitt i Söderorts.

Screen Shot 06-05-14 at 10.57 AM

Tre stölder alltså, där garagen nämns specifikt, vilket verkar betydligt mindre än i Stockholm. Det finns såklart felkällor: Stockholm är en större stad än Malmö och det är inte säkert att man som polis använder just orden ”garage” när man menar de riktiga garagen. Kanske gömmer det sig ytterligare några stölder under rubriken ”cykelparkering”. Å andra sidan borde samma sak gälla i Stockholm.

Jag har inte varit i Älvsjös cykelgarage än, jag vet inte hur det är utformat. Men med oinkopplad, men installerad, videoövervakning och en stöld varannan dag så känns det ändå som att Stockholm kanske skulle kolla på hur Malmö har utformat sina stöldskydd.

Under tiden råder Anders Carlsäter, biträdande polischef i Liljeholmen/Hägersten cyklister att inte parkera vid stationer alls. Så här säger han till Mitt i Söderort:

– Det skulle jag själv inte göra. Inte ens ett riktigt bra lås hindrar en tjuv som är tillräckligt motiverad.