Alla gnäller på snöröjningen i Stockholm och en stor måltavla har varit den ”jämställda” eller ”feministiska” snöröjningen – en snöröjning alla fotgängare och cyklister senaste dagarna märkt inte tillämpas över huvudtaget.

[screen-shot-11-13-16-at-02-screen-shot-11-13-16-at-02-32-pmKälla: Aftonbladet

Det främsta argumentet som kommer från politiker, folk i kommentarsfält och på bloggar, och från motororganisationer, är att det är vansinnigt att inte ploga vägarna där bilar kör eftersom det leder till att samhällsviktiga utryckningsfordon inte kommer fram. Som en ren slump blir bonusen att också privatbilisternas vägar blir snöfria och framkomliga.

[screen-shot-11-13-16-at-02-screen-shot-11-13-16-at-02-51-pmKälla: DN

Håller man på och prioriterar fotgängare och cyklister så kommer alltså polis och ambulans inte fram och då blir det samhällsfarligt.

[screen-shot-11-13-16-at-02-screen-shot-11-13-16-at-02-40-pmKälla: Sveriges Radio

Nu kommer det intressanta i analysen efteråt. Problemen i trafiken har framförallt utgjorts av biltrafiken. Övergivna bilar står i vägen för snöröjningen och måste bärgas. Hos Sveriges Radio berättar snöröjare om trafikanter som försöker tränga sig förbi plogtåg och gör att snöröjningen inte kommer fram.

[screen-shot-11-13-16-at-03-screen-shot-11-13-16-at-03-01-pmKälla: SVT

Vi läser också en förstående text på SVT.se, om att en massa trafikanter inte ”hann byta till vinterdäck”:[screen-shot-11-13-16-at-02-screen-shot-11-13-16-at-02-41-pm

Särskilt i Stockholm var bilisterna dåligt förberedda för vinterväglaget, visar en ny Sifoundersökning genomförd på uppdrag av If. Där körde drygt var fjärde person med sommardäck och 24 procent av Stockholmarna uppger att de inte hann byta till vinterdäck.

Så, för att koka ner, problemen för uttryckningstrafik och snöröjare har i huvudsak varit att folk kör på sommardäck, folk tar bilen lite oavsett hur det ser ut utanför, folk tränger sig förbi snöröjare och folk lämnar sina fordon där de hamnar i vägen.

Här kan man ju tänka sig att om man inte hunnit sätta på rätt däck, och alltså kör på sommardäck, så kanske man ska lyda rådet att låta bilen stå hemma och inte ge sig ut i det värsta snöovädret i november på 111 år? Inte minst eftersom man riskerar att fastna och hamna i vägen? (för att inte tala om att man riskerar att skada någon…)

”Vi ser en märkbar ökning av trafikskador just nu och det handlar i många fall om avåkningar och kollisioner då man glidit in i framförvarande bil eller kört på stillastående. Nu gäller det att de som fortfarande har sommardäck på sina fordon inte försöker ta sig till verkstaden utan i stället byter däcken på plats”, säger Caroline Ulliana, informationschef på försäkringsbolaget If, i ett pressmeddelande.

[screen-shot-11-13-16-at-02-screen-shot-11-13-16-at-02-36-pmKälla: Expressen

Och att om folk lät bli att ge sig ut i trafiken med dåligt utrustade fordon och i stället antingen gick, åkte kommunalt eller cyklade, alltså det som ”jämnställd” snöröjning är tänkt att prioritera, så hade även framkomligheten och säkerheten för uttryckningstrafiken och snöröjarna ökat. Och kanske hade snöstormen inte blivit samma problem.

[screen-shot-11-13-16-at-03-screen-shot-11-13-16-at-03-05-pmKälla: DN

Vi gav ju häromdagen motförslaget att istället bygga breda cykelvägar, snöröja dem och låta utryckningstrafiken ta den vägen istället. Det är smartare eftersom ett motorfordon som kör fast, står fast och är i vägen. En cyklist som kör fast lyfter enkelt bort cykeln så kan ambulansen passera. Kanske kompletterat med att man inte ger sig ut på vägarna med sommarutrustat fordon.

[screen-shot-11-13-16-at-09-screen-shot-11-13-16-at-09-53-pmKälla: SVT

Och döpa om det till ”smart snöröjning” istället.