Det här är Ringvägen i Stockholm, en cykelväg utpekad av Stockholms kommun som ”pendlingsstråk”, alltså extra viktigt.

RingvA--gen-2 Cykelfältet är här alltså extra smalt, går extremt nära parkerade bilar och saknar helt dörrsäkerzon.

Så här definieras ett pendlingsstråk i Cykelplan 2012:

Pendlingsstråken utgör ett övergripande cykelvägnät som ska vara till för alla. Bredder och standard möjliggör att cyklister som tar sig fram med olika hastigheter och med olika förutsättningar kan känna  sig trygga och säkra. Stråken kännetecknas av breda cykelbanor eller – fält med bra framkomlighet, trafiksignaler anpassade till cykeltrafiken och hög standard på drift och underhåll.

Det här skrev vi om redan sommaren 2012, alltså för snart två år sedan. Men det ser likadant ut idag. Bilarna parkerar sällan hela vägen in mot kantstenen och när man passerar tillsammans med övriga trafiken, är det knappt man får plats med styret:

RingvA--gen

Det behöver såklart inte vara så, det räcker med att ta bort de tre-fyra parkeringsplatserna så kommer cykelvägen vara lite, lite säkrare och tryggare för de cyklister som kör här. Men fortfarande har inget hänt.

Alla måste trängas. Vissa lite mer än andra.