P4 Sörmland skrev i helgen på sin hemsida att brist på cykelbelysning ligger bakom ”var fjärde cykelolycka”. I varje fall står det så i rubriken. Om det stämmer vore det en rejäl nyhet.

brist-p---belysning

Tillgänglig forskning visar nämligen att majoriteten av cykelolyckor är singelolyckor och största enskilda orsaken till dem är bristande underhåll och utformning av infrastrukturen.

Men redan i ingressen handlar det om något annat:

Mer än var fjärde cyklist som har krockat med en bil i mörkret saknade belysning eller reflex.

Aha, men vänta – det är ju en betydlig skillnad. Nu handlar det alltså om kollisioner med bilar i mörker. Då ska alltså mer än var fjärde cyklist ha saknat antingen belysning eller reflex, eller både och. Fortfarande en rätt hög siffra som är svår att förklara.

Källan till påståendet saknades länge, men när vi frågade kom svaret:
Det var if

Undersökningen gjordes av försäkringsbolaget IF för så länge sedan som 2011. Vi skrev om den då och då handlade det mycket riktigt om var fjärde cyklist som omfattades av mätningen.

Men If mätte inte cyklister, de mätte bilister. Mer precist 438 bilister som var försäkrade hos If. Christian sammanfattade:

Det handlar åter igen bara om de cyklister som haft oturen att blivit påkörda av de 438 If-försäkrade bilar som studien omfattar. Om vi utgår från att varje olycka omfattar en cyklist handlar det alltså om 438 cyklister vilket ger att 109 cyklister slarvade med lyse eller reflexer. På fem år ska tilläggas, för statistiken gäller från 2005-2010. Alltså i runda slängar 22 per år. I hela landet. Det är långt ifrån ”många”, skulle jag vilja hävda.

I vintermörkret cyklar var 10:e svensk 4 dagar i veckan, vilket innebär att det är 900 000 cyklister på vägarna, enligt Svensk Cyklings SIFO-undersökning ”Svenskarnas cykelvanor 2012”. Så 22 cyklister som var ute i beckmörkret utan lampor blev påkörda.

Det handlar alltså om ett effektivt trixande med statistik från ett begränsat urval, för att få det till att cyklister får skylla sig själva. En mer korrekt rubrik hade alltså varit att ”22 cyklister per år utan lampor eller reflexer var med om en kollision med en bil”. Men det blir ju inte lika klatchigt som ”Brist på belysning bakom var fjärde cykelolycka”.

Men vi får gratulera IF för fantastiskt arbete med den där ”undersökningen”, som fortfarande levererar cykel-FUD tre år efter att den gjordes.