Sedan första september gäller nya regler för cykelöverfarter och en ny skylt ska få bilister att lämna företräde.  Och först ut i Sverige med att bygga en riktig sådan verkar Östersund bli:

– Äntligen, säger Jan Asplund, trafiksamordnare på Östersunds kommun.

– Vi har bråkat i 15 år på att få till det här.

Så en dröm från 1999 är nu uppfylld. Men den här inte helt klar än:

– Väjningsplikten för fordonstrafikanter gäller redan nu, i och med att bilarna kör upp på en annan körbana. Men vi väntar fortfarande på de nya skyltarna som ska göra det tydligare.

De nya skyltarna är alltså de här ”Hen cyklarman”-skyltarna som ingen ännu sett i verkligheten, men som på pappret ska se ut så här:

Screen-Shot-08-09-14-at-10.44-PM

Det är alltså de som gör det hela till en ”cykelöverfart”.

Läs mer hos Östersundposten:

Se upp för cyklister vid Badhusparken