"Om särskilt försiktighet iakttas"

"Om särskilt försiktighet iakttas"

Det här med att Transportstyrelsen vill ändra tillbaks trafikförordningen - alltså det här med att cyklister numera får välja att köra på allmän väg även om cykelbana finns - får oss att minnas en annan grej med den här speciallagen.

För som den såg ut tidigare, så fick vanliga tvåhjuliga cyklar användas på körbanan bara om det var "lämpligare med hänsyn till färdmålets läge". Det  var ingen som riktigt kunde begripa exakt vad den gränsen gick, vilket var ett av skälen till att man ändrade det. Det var helt enkelt otydligt.

Före 2018

2018 ändrades det till dagens ordalydelse, som gör att vuxna cyklister alltså får cykla på allmän väg helt efter eget huvud.

Men man ville inte helt släppa på tokcyklisterna ute bland riktiga trafikanter när man ändrade regeln, så man behöll inledningsorden:

"Cyklande och förare av tvåhjuliga mopeder klass II får dock  om särskild försiktighet iakttas använda körbanan i stället  för cykelbanan (...)"

Exakt vad "särskild försiktighet" till skillnad från "vanlig försiktighet" är framgår inte. Men det måste ju vara mer försiktighet än den vanliga, eftersom man särskilt underströk att försiktigheten skulle vara just särskild. Och inte bara vanlig.

Och här tänker vi på att den här formuleringen borde kunna användas mer i Trafikförordningen. Den bör ju finnas där av ett skäl, att den helt enkelt får trafikanterna att vara, ja mer försiktiga. Särskilt försiktiga. I cyklisternas fall är det ju för framförallt deras egen säkerhets skull, där de vinglar omkring vilsna i den riktiga trafiken. Men, det finns ju andra situationer där oförsiktighet riskerar att drabba någon annan.

Vi tar några exempel:

Det är helt enkelt en massa trafikanter som alltså bara tillämpar trafikförordningens vanliga försiktighet, och inte den särskilt särskilda försiktigheten som till exempel cyklister ska tillämpa på våra allmänna vägar. I alla fall där det också finns en cykelbana.

Kanske är det dags att ändra på det för att komma till rätta med det här problemet? Det vill säga att lägga till i Trafikförordningen - att "motorfordon får framföras på 30 och 40-väg samt i närheten av skolor om särskild försiktighet iakttas.". För yrkestrafiken kanske man kan nöja sig med en generell regel, för att slippa krångla till det: "Om särskild försiktighet iakttas får motorfordon framföras yrkesmässigt på allmän väg".


För om det funkar på cykeltrafiken så borde det ju funka på motortrafiken också. Och så sparar vi några liv varje år.

Eller är det bara cyklister som förväntas tolka luddiga formuleringar?