I förra veckan kom resultatet: Antalet cyklister i Stockholm ökade rekordartat under 2018. Bredare cykelvägar, mer förlåtande trafikmiljö och ett ordentligt tillskott i budgeten för cykel var anledningarna.
Skoja bara – det var varmare än vanligt och därför cyklade fler.

Det vi haft på känn under året fastslogs i den Trafikkontorets rapport "Stockholms Trafikutveckling Cykel och fotgängare" för 2018 som publicerades nu i april.

De manuella cykelmätningarna bekräftar en ökning av antalet cyklande med åtta procent, medan de automatiska mätstationerna säger att ökningen är 18 procent jämfört med 2017.

Fullt framför rödljusen

Kallare månader – färre cyklister
Staden har ett antal automatiska mätstationer för att räkna när någon cyklar förbi. Du ser dem på asfalten som nedfrästa slingor. Mätvärdena från 12 av stationerna visar att cyklingen ökade hela året – med undantag av februari och mars som var månader med betydligt lägre temperaturer 2018 än föregående år. Annars är det uppåt för årets övriga månader.

Nästan 30% upp i början av sommaren
Trafikkontoret körde igång sina manuella cykelmätningar i maj och ökningen över perioden maj-juni var hela 28,5% gentemot 2017. De manuella mätningarna utförs av trafikobservatörer. De räknar cyklister under sex timmar på en vardag enligt vissa intervall och därefter räknas sextimmarsmätningarna om till ett dygnsgenomsnitt.

Trängsel även vintertid.

Fler cyklister även på vintern
Precis som vår känsla varit bekräftar rapporten att vintercyklingen också ökar. De exakta siffrorna har inte bearbetats ännu, men prognosen pekar på en rejäl ökning även här. Vi får återkomma när de exakta siffrorna ramlar in, men jämfört med för tio år sen är det gott om cyklister även på smällkalla vinterdagar numera. Vi tackar sopsaltningen för det mesta av den ökningen.
Kolla rekordsiffrorna hos Stockholm Direkt: Här slog vintercyklingen rekord i Stockholm (där Christian är med också, yay!)

Femton års cykelexplosion
Under försommaren 2018 registrerades nästan 86 000 cykelpassager på ett dygn över det så kallade innerstadssnittets 14 mätpunkter, där bland annat Liljeholmsbron, Skanstullsbron, Danviksbron och Tranebergsbron finns med.

Vid Skeppsbron och Munkbron vid Slussen passerade cirka 48 700 cyklister per dygn i snitt, gentemot det förra rekordåret 2016 då 38 150 cyklister passerade. Ruskigt imponerande med tanke på att trafikmiljön vid Slussen lämnar rätt mycket övrigt att önska.
De senaste 15 åren har cykeltrafiken över innerstadssnittet ökat med 98 procent – spikrakt uppåt alltså.

Galet mycket cyklister i maj 2018. Hur blir det i år?

Därför ökade cykeltrafiken 2018
Av rapporten kan man dra slutsatsen att cykeltrafiken ökar stadigt och man säger också att "den sammantagna bedömningen är att trenden med all sannolikhet fortsätter i positiv riktning".

Det är ju strålande nyheter, men ökningen 2018 beror inte på motsvarande satsning på cykelinfrastruktur, utan mestadels på vädret. Som ni minns var 2018 strålande varmt och skönt.

Vi skulle säga att det är en bedrift av Stockholms cyklister att trots förutsättningarna enträget fortsätta ta cykeln, både sommar som vinter. Hatten av!

Vill du läsa rapporten med mätningarna för gång och cykel, ladda ned den här.