Nynäsvägen: perfekt som det är

![](https://www.cyklistblogge
Bygget av bullerplank och cykelvägar längs Nynäsvägen har gått in i nästa fas. En tillfällig omledning av vägen är gjord och när jag åkte på den första gången slog det mig: det är så här jag vill ha det!

Bygget av bullerplank och cykelvägar längs Nynäsvägen har gått in i nästa fas. En tillfällig omledning av vägen är gjord och när jag åkte på den första gången slog det mig: det är så här jag vill ha det!
Två separerade, enkelriktade körbanor för cyklister och bilister, samt en gångbana för fotgängarna, ordentligt fjärmad från cykelvägen. Så stoppa bygget – ni är redan klara! Bara att smälla upp bullerplanket.

Intressant också att man från skylten plockat bort meningen ”och cykelbanor”. Ska jag behöva bli orolig, eller känner jobbarkillarna också att det är bra som det är nu?

![](https://www.cyklistblogge