Jag skrev ju tidigare i höstas att det vore en bra idé med ett cykelgarage vid Slussen. Och det ska tydligen bli det. Så här skriver Martin Schröder som är Slussenansvarig hos Stockholms kommun:

Garaget planeras förläggas i direkt anslutning till entrén till knutpunkten från kajen för att koppla till de stora cykelstråken från öster och väster vidare över Söderström mot norr till City, Östermalm och Kungsholmen. På detta sätt tror vi att cykel kan bli ett attraktivt sätt att färdas den sista biten av resan från exempelvis Nacka till sin arbetsplats i City. Cykeln blir då ett komplement eller ersättning för tunnelbana eller stadsbuss.

Men idag finns inga ritningar eller planer för hur stort garaget kommer bli, inte förrän 2013 är det färdigplanerat. Jag hoppas såklart det blir närmare Malmös Hylliegarage, än de trettio cykelplatser som är planerade till Citybanans station i City. Vi får väl se.