Ny undersökning: En fjärdedel av cykelresan är väntetid vid rött ljus

Ny undersökning: En fjärdedel av cykelresan är väntetid vid rött ljus

Förra månaden skrev vi om att Region Stockholms Cykelkansli kommit fram till att om cyklister kunde använda alla vägar i länet, så skulle de välja de som var störst och bäst utformade och därmed också komma fram snabbare. No shit.

Nu har de släppt en undersökning till och nu är det trafikljusen som står i fokus. Och nu börjar det bli mer intressant än att bara konstatera att bra vägar är bra. De har visserligen kommit fram till något vi redan visste: att framkomligheten för cyklister kan ökas drastiskt och billigt bara genom att ändra rödljusperioderna. Det i sig är väl ingen direkt uppenbarelse, när cyklister säger "Vi gillar inte att vänta på grönt ljus", så är ju svaret från precis alla andra trafikanter "Det gör inte vi heller, sluta gnäll". Såklart.

Men vi som både cyklar och kör bil vet ju att den där väntan är något helt annat på cykel än i bil. Och det har Cykelkansliet nu lyft fram.

Studien innehåller en kartläggning av samtliga trafiksignaler i det regionala cykelvägnätet avseende utformning och omloppstider.

På teststräckan som var det regionala cykelstråket utmed väg 226 mellan Tumba och Rågsvedsgatan blev resultatet att cyklister står still vid rött en fjärdedel av tiden. Det är en enorm tid.

Skälet vet ju alla som följt Cyklistbloggen, i trafikplanering är biltrafikens framkomlighet den enda prion, och cykeltrafiken behandlas som en trafikstörning. Det kan låta som ett konstaterande från bitter cykelbloggare, men det är sant, även om det förmodligen inte är medvetet gjort så. Vi har skrivit spaltmeter om hur stora pendelstråk för cyklister har väjningsplikt och trafikljus för minsta småväg för bil. Och att cykelvägar ofta kan ledas över i korsningar även när man ska rakt fram. Och att grönperioderna kan vara några sekunder, samtidigt som rödperioderna mäts i minuter. Och att en enkel korsning kan kräva två- eller till och med tre trafikljus, inget av dem synkroniserat med de andra (Till exempel vid nybyggda cykelvägen vid Hjorthagen)

Vi tar därför ett dagsaktuellt exempel, Slussen i Stockholm. Just nu pågår ett bygge, där kommunen varit tydlig med att kollektivtrafik, gång- och cykel ska ha prioritet över biltrafiken.

Sedan några dagar är en av de två vägar som går i nord-sydlig riktning för cykeltrafiken avstängd. Alla trafikströmmar från Söderort, Hornsgatan, Götgatan och Katarinavägen samlas alltså ihop på en och samma smala cykelbana. Lite längre ner mot Gamla Stan görs de sedan sällskap av all cykeltrafik från Stadsgårdsleden, det vill säga alla cyklister från Nacka och Värmdö.

Vi citerar ett tidigare inlägg:

Vid Skeppsbron och Munkbron vid Slussen passerade cirka 48 700 cyklister per dygn i snitt.

I mitten går bil- och busstrafiken. Några av cyklisterna ska rakt fram längs Munkbron, men många ska höger över till Skeppsbron. Rött markerar högersvängande trafik:

Blir det köbildning här riskerar alltså kön blockera alla dessa trafikströmmar som ska passera Slussen.

Då kan man tänka att det är viktigt med trafikljuset så att cyklister som ska över smidigt gör det. Så här såg det ut i morse, och vi utmanar alla att faktiskt titta på hela klippet:

Noterar ni att 0:37 passerar sista bilen? Grönt blev det inte förrän 1:10. Under 33 sekunder står alltså cyklisterna och väntar på ett trafikljus där det inte finns någon korsande trafik alls. På en av Stockholms absolut mest cykeltrafikintensiva platser.

Vi klockade trafikljuset vid halv niosnåret igår och då hade cyklister grönt i tio sekunder och rött i mer än en minut.

Därför är det bra att Region Stockholm gjort den här rapporten.

Studien visar också att det finns stor potential till förbättringar genom relativt enkla åtgärder. Det kan handla om att förlänga gröntiden, att samordna signalerna för "grön våg" för cyklister eller att möjliggöra för fri högersväng.

Läs mer hos SLL.

Läs mer om trafikljus.

Och:

Tio sekunder grönt och nittio rött räcker för cyklister

Varför är det alltid kö?

Fortfarande rött lika länge vid Slussen