Nu kommer det en ny sorts cykelväg

Nu kommer det en ny sorts cykelväg

Regeringen har nu bestämt att i sitt satsande på cykling, införa en ny sorts cykelväg, "Cykelgata". Regeringen skriver på sin webbplats:

På cykelgator är högsta tillåtna hastigheten är 30 kilometer i timmen och fordon får inte parkeras på gatorna. Förare som kör in på en cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan och förare av motordrivna fordon ska anpassa sin hastighet till cykeltrafiken. Den som bryter mot hastighetsbestämmelsen eller bestämmelsen om väjningsplikt ska dömas till böter.

Det har också tagits fram en särskilt skylt, E33:

"Cykelgata"

En "cykelgata" är alltså en vanlig gata där bilar också får färdas, men de ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken. Det låter lite som samma sak som gäller på gågator, där fordonstrafiken ska anpassa hastigheten till gångtrafiken, vilket polisen tolkat som max sju kilometer i timmen. Frågan är vad motsvarigheten blir här. Får bilister köra om cyklister på en cykelgata?

Det intressanta för oss som cyklistbloggare är att det tycks som att regeringen väljer att faktiskt göra den här vägtypen "viktigare" än en vanlig cykelbana. Eller, i varje fall lämnar en lucka för de kommuner som vill göra det. Hurdå? Jo:

En cykelbana är ju som vi skrivit om tidigare i princip ingen väg alls, vilket till exempel gör att när den korsar andra vägar så är det inte en "korsning", utan en "utfart". Det innebär till exempel att när kommuner vill anlägga "supercykelvägar", kärt barn har många namn (med byggs aldrig), så har de svårt att till exempel möjliggöra så att cykeltrafiken slipper väjningsplikt varje gång cykelbanan möter annan väg.

Vi skrev en del om det i somras, till exempel här, så vi gräver inte ner oss i det:

Men, nu inför alltså regeringen en helt ny typ av cykelväg, där plötsligt korsningspunkterna inte är något problem. Ni vet, det där med att varje korsning måste man göra avancerade lösningar. Japp, vi har skrivit om det tidigare också, läs till exempel:

Vi måste prata om korsningar

För, som det står på regeringen.se:

Förare som kör in på en cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan

Det torde betyda att cykelpositiva kommuner istället för att anlägga cykelbanor som "supercykelvägar", istället hellre kommer anlägga "cykelgator". Då får de väjningsplikt mot trafiken på cykelgatan, förbjuden parkering och väjningsplikt mot cyklister. Betydligt bättre än om de hade gjort en cykelbana istället. Och billigare. Ja, förutom då att det inte blir en cykelväg, utan en blandväg, om än med cykelfokus.

Vi som är vana vid att regler inte alltid betyder det de verkar, undrar dock vad som gömmer sig i passusen "kör in på". Om man till exempel korsar en cykelgata på en annan väg, kommer man då "in" på den?

Och, det införs det två skyltar. Den andra är den här:

E34

Det är E34, cykelgata upphör. Och då läser vi hur det är tänkt på Transportstyrelsens hemsida:

  • En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg från en cykelgata.

Det vill säga, gamla hederliga trygga utfartsregeln. Så en inte vild gissning är att det där med korsningar ovan löses genom att man ser till att cykelgatan upphör i varenda korsning.

Men, möjligheten tycks alltså ha öppnats för att anlägga långa cykelgator som kan bli cyklisters, ja vad brukar de kallas... supercykelmotorvägar. Vi vet inte om det var avsiktligt, men infrastrukturminstern säger ju att:

- Det måste bli smidigare att ta cykeln och jag vill att det ska bli ett transportalternativ för ännu fler. Genom att förbättra och underlätta för cyklande bidrar vi både till en bättre folkhälsa och till ett klimatsmart sätt att resa. Nu ger vi ett nytt verktyg för att kommunerna ska kunna prioritera cykeltrafik, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.