I veckan träffade Cyklistbloggen delar av projekt Slussen. Bakgrunden var att de stora omläggningarna sker nu, där Saltsjörampen stängs och Katarinavägen i praktiken stängs för alla trafik, förutom viss gångtrafik. Redan nu är till exempel Saltsjörampen stängd för biltrafik och snart också för cykeltrafik. Det byggs också spårviddshinder på Skeppsbron för att stoppa genomfartstrafik – flaggvakter visade sig ju inte fungera.

SE_SSA_0045B_F23ca1_Slussen_01Så här såg det ut förra gången. 1932-34, Foto: Stockholms stadsarkiv CC-BY.

Det var ett möte som mer handlade om ”hur kan vi göra det här bra i stort”, snarare än ”Vi går igenom alla delar av projektet bit för bit och antecknar”. Vilket var rimligt eftersom Cyklistbloggen inte är trafikplanerare eller ens cyklar på hela Slussen.

Cykla i Slussen Så här kommer man cykla när de stora rivningarbetena pågår.

Vi fick se en del sprängskisser, vilket var intressant – Katarinavägen till exempel inte bara stängs av, utan rivs så att det i praktiken blir en djup grop hela vägen ut till vattnet. Så här ser det ut idag:

katarinavA----gen

Så här ser det ut snart:

Katarinavägen rivenKatarinavägen snart.