/ Slussen

Nu jäklar rivs Slussen

I veckan träffade Cyklistbloggen delar av projekt Slussen. Bakgrunden var att de stora omläggningarna sker nu, där Saltsjörampen stängs och Katarinavägen i praktiken stängs för alla trafik, förutom viss gångtrafik. Redan nu är till exempel Saltsjörampen stängd för biltrafik och snart också för cykeltrafik. Det byggs också spårviddshinder på Skeppsbron för att stoppa genomfartstrafik – flaggvakter visade sig ju inte fungera.

SE_SSA_0045B_F23ca1_Slussen_01Så här såg det ut förra gången. 1932-34, Foto: Stockholms stadsarkiv CC-BY.

Det var ett möte som mer handlade om ”hur kan vi göra det här bra i stort”, snarare än ”Vi går igenom alla delar av projektet bit för bit och antecknar”. Vilket var rimligt eftersom Cyklistbloggen inte är trafikplanerare eller ens cyklar på hela Slussen.

Cykla i Slussen Så här kommer man cykla när de stora rivningarbetena pågår.

Vi fick se en del sprängskisser, vilket var intressant – Katarinavägen till exempel inte bara stängs av, utan rivs så att det i praktiken blir en djup grop hela vägen ut till vattnet. Så här ser det ut idag:

katarinavA----gen

Så här ser det ut snart:

Katarinavägen rivenKatarinavägen snart.

Vi hade nog inte riktigt fattat att hela Katarinavägen är en bro ovanför den gamla gallerian – och att det rätt snart ska tas bort helt. Kvar blir en stor grop.

Kvar blir också en smal gångbro för att framförallt de som arbetar i husen där Katarinahissen sitter ska kunna ta sig till tunnelbanan och buss. Det är också där det blir problem för cyklister att ta sig fram – bron över Katarinagropen kommer hantera både fotgängare och cyklar i bägge riktningar. Projektet har därför sagt att Katarinavägen är öppen för cykeltrafik, men att man måste leda ett hundratal meter. Den gröna sträckan här:

Leda-p---Katarinav--gen-1

Det är såklart bra att det rent praktiskt går att ta sig fram på platsen med cykel, men vi tyckte att den faktiskt var stängd för cykling. Alla cyklar är ju heller inte lätta att leda, till exempel många lastcyklar.

Vi föreslog istället att om det inte finns något sätt att hålla öppet ”på riktigt”, så skulle projektet hitta alternativa vägar att ta sig fram – och skylta och hänvisa till dem i stället. Vårt förslag blir det här:

På kartan ser det alltså ut så här, grönt är vägen från filmen ovan, det röda området är den avspärrade gropen.

Klevgrand

Den går att cykla idag i sydöstlig riktning (från Slussen), men i nordvästlig är den enkelriktad längs två kvarter på Nytorgsgatan. Där skulle man alltså behöva skylta om. Fördelar med den här är att den är den kortaste alternativa vägen, den går i princip i nästan samma sträckning som Katarinavägen och den leder förbi alla byggarbeten på Medborgarplatsen. Man leds också förbi större delen av de stora cykelströmmarna på Götgatan.

Och den är grymt mysig, åtminstone så här på sommaren. Lugn och stilla.

Nackdelar är att den är lite högre än Katarinavägen, lite smal i början, och den har gatstenar delar av sträckan. Vi tänker dock att det borde vara möjligt att täcka över gatstenarna med asfalt när det nu handlar om en flera år lång avstängning. Eller att man får hacka i sig att det är lite ojämnt.

Ett alternativ projektet lyfte var att skylta omledning över Tjärhovsgatan:

Tj--rhovsgatan

Fördelen är att den är spikrak, lätt att begripa och kräver ingen omskyltning idag. Nackdelar är att den är längre och leder upp cyklisterna tidigt på den redan tungt cykeltrafikerade Götgatan. Och att man hamnar mitt i de omfattande arbetena på Medborgarplatsen.

Men poängen vi försökte få fram var framförallt att de kan arbeta proaktivt med att försöka gå cyklister till mötes på andra sätt. Går det inte att skapa optimal framkomlighet, kan man kompensera det med transparens, tydlighet och genom att erbjuda alternativ. Det går att göra mycket för att det ska bli lättare för oss cyklister att veta vad som händer och förstå hur vi tillsammans ska göra det så bra som möjligt.

Positivt var att vi upplevde att det fanns en uppriktigt vilja att göra det bra, inte bara för ”vanliga” cyklister, utan vi pratade också en del om lastcyklar och deras olika behov (till exempel har långa cyklar svårt att ta sig förbi bommar, samtidigt som trehjuliga behöver mer bredd).

Vi föreslog att de skulle bli aktivare på sin projektsida och blogga om hur de jobbar och hur de tänker – men det kan bli svårt eftersom de verkar vara lite underbemannade på kommunikationssidan. Vi pratade också om att ett sätt att förklara rätt komplicerade TA-planer och ritningar, vore om projektet med små medel gick ut och gjorde filmer på plats. De har ju kontoret alldeles runt hörnet. Det är något som till exempel entreprenören Skanska Spårvägar gjort.

Vi förde också fram att de flesta av oss accepterar att ett så stort bygge som Slussen kommer göra det meckigt och svårt, innebära sämre framkomlighet och trängsel, men att det då är viktigt att lägga stort fokus på skyltning och på att göra omledningar och avgränsningar säkra så att det blir tryggt. Inga för låga gångtunnlar, inga skyltar som sticker ut och så vidare.

Projektet har tyvärr ingen Facebook-närvaro, men de finns på Twitter som @SlussenSthlm (hashtag #cykelislussen), publicerar bilder på Instagram och har en projektsida med information på bygg.stockholm.se/slussen. Det finns dessutom en sida för just cykeltrafiken.

Cyklistbloggen

Cyklistbloggen

Vi som bloggar här är Christian Gillinger och Jeroen Wolfers. Vi är två Stockholmscyklister som huvudsakligen använder cykeln för att komma till och från våra respektive jobb. Vi cyklar istä

Läs mer