Nu införs väjningsplikt vid cykelöverfarter

Nu införs väjningsplikt vid cykelöverfarter

Från och med i september införs nya regler för cykelöverfarter. Precis som den statliga cykelutredaren föreslog 2012 införs väjningsplikt vid cykelöverfarter. Det är också något Transportstyrelsen föreslog redan 2009 (pdf-länk). Jag har sett en del hurrarop på Facebook och Twitter från cyklister som känner att man nu får lite ökad framkomlighet. Men jag är skeptisk.

För samtidigt som lagen börjar gälla så döps alla de cykelöverfarter vi har idag i ett slag om till ”cykelpassage”. Och där gäller samma regler som förut.

Det handlar alltså inte om att alla nu måste lämna företräde på det som just nu kallas för ”cykelöverfart”, alltså passager som har målade ”sockerbitar” i vägbanan.

Cykelregler-006Byter namn första september.

Med de nya reglerna gäller att cyklister som kör ut på ”cykelpassage” ska:

sänka hastigheten och ta hänsyn till fordon som närmar sig passagen och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara.

Samtidigt som fordon på korsande väg:

som närmar sig en obevakad cykelpassage ska anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på cykelpassagen.

För att gälla som ”cykelöverfart” krävs att vägen ”hastighetssäkras” så att det är 30 km/h som gäller och att den skyltas med en ny cykelöverfartsskylt. Vi är inte säkra på om det räcker med en 30-skylt, eller om det också krävs att det faktiskt inte ska gå att köra fortare än 30 – det vill säga att man bygger hastighetshinder runt överfarten. Om så är fallet kommer det kosta en del att bygga om befintliga överfarter så att de inte reduceras till ”passager”.

Så, lagändringen innebär i praktiken ingenting. Åtminstone inte på kort sikt.

Frågan är om den innebär något på lång sikt. Med tanke på att många kommuner redan arbetar med att ta bort övergångsställen (läs mer här och här)och ersätter dem med ”gångpassager” så är risken stor att samma sak gäller cykelöverfarterna. Skälet att man tar bort övergångsställen är att olyckor sker vid vid dem och det gör det inte om man tar bort dem.

Inte ens Transportstyrelsen, som alltså själva föreslog den här ändringen för fem år sedan, är särskilt optimistiska när de svarar en läsare på sin sajt:

Det lär alltså dröja ett tag innan vi får se en ny cykelöverfart i verkligheten, det tar ju lite tid innan kommunen beslutat om den lokala trafikföreskriften och byggt anläggningen. Det lär väl inte bli så jättevanligt med cykelöverfarter då det blir betydligt dyrare och kräver formellt beslut i trafiknämnd eller kommunfullmäktige.

I praktiken har dessutom samma effekt kunnat ordnas redan idag, till exempel som i Örebro. Gör man cykelbanan obruten, det vill säga ser till att material och höjdskillnad är samma genom korsningen, så betyder det att all annan trafik korsar cykelbanan, inte tvärtom. Och då råder väjningsplikt för korsande trafik. Kompletterat med ”hajtänder” och en väjningspliktsskylt så har man en lika stark, om inte starkare, lösning än den nya ”cykelöverfarten”.

cykelfrA----mjande
Cykelfrämjande väjningspliktsskylt.

Starkare eftersom de flesta bilister redan känner till märket för ”väjningsplikt”, samtidigt som de inte har en aning om vad det nya cykelöverfartsmärket ”B8” betyder. Eftersom det är nytt. Och genom att göra cykelbanan obruten skapar man en naturlig hastighetsänkning.

Screen Shot 08-09-14 at 10.44 PMCykelöverfart.

Men, för att vara lite positiva, så hoppas vi att den nya ”cykelöverfarten” används kreativt, till exempel för att skapa motsvarigheten till motortrafikens ”huvudled”. Vi kan tänka oss att man skyltar och bygger om de vägar som utmärkts som ”pendlingsstråk” i Cykelplanen med nya cykelöverfarter. Till exempel på Ringvägen som är full av korsningar där pendlade cyklister måste stanna varje gång.