Malmö var snabbt ute med de första cykelgatorna.  Det här har vi skrivit om tidigare, men det har inte tidigare funnits några verkliga exempel. Nu finns det, och kanske var Malmö väl snabba ut i startblocken. Cyklistbloggen bor ju i mitten av landet, så vi återpublicerar istället Malmöbon och twitteranvändaren @aurss68 som twittrar:

B. "Bilar är gäster". Detta informeras på en skylt placerad bakom en kruka och en buske (cirkel 1). På vintern finns en liten chans att skylten syns genom växten men säkerligen inte övriga årstider.

Från Sydsvenskan

C. Den rekommenderade hastigheten för motortrafik är 20 kilometer i timmen på cykelgatan. Men bara några meter efter den blå skylten med 20 står en röd-gul 40-skylt och den rättar sig flera bilister efter (cirkel 2).

D. Farthinder (cirkel 3 och 4) i form av propparna har placerats ut.
– Jag cyklade omkull på propparna som sticker upp ur gatan. De doldes av snötäcket och jag såg inte dem, säger en pendlande cyklist.

E. Det finns också andra tvärsgående farthinder som skiljs åt av en orange pinne i mitten (cirkel 5) När tidningen är där väljer flera bilar att köra förbi pinnen i fel fil på vänster sida av gatan istället för höger.

F. Som cykelpendlare (i ur och skur) med ca 9,5 km bostad - jobb (båda i Malmö) är jag positiv till att göra det tryggare för oss cyklister. Men gör det inte på bekostnad av bilisterna. Då blir det så här.

G. Den snabbaste och enklaste åtgärden vore att se över cykelkorsningar och ta bort allt som skymmer sikten. Här sker det incidenter dagligen.

H. Se även över tvärgator där bilister passerar över cykelbanan. Hela Agnesfridsvägen från Amiralsgatan ner till Salleruppsvägen är ett tydlig exempel där något behöver göras. Jag cyklade där tidigare på väg till mitt arbete men har bytt färdväg just på grund av detta.

I. Inget ovan ska ses som ett raljerande utan endast som konstruktiv kritik. Och - självklart - glömde jag länken till Sydsvenskans artikel... Här är den dock :-)

Läs mer om vad Cyklistbloggen skrivit om cykelgator.