… verkar det som. Eller så är det irriterad klottrare som vill ha bort cykelbanor.

[![Rivas Götgatan](/content/images/2014/03/Rivas-Götgatan.jpg)](/content/images/2014/03/Rivas-Götgatan.jpg)”Riv kantsten”
[Läs mer om Götgatans omvandling](https://www.cyklistbloggen.se/2014/03/naturskyddsforeningen-sa-blir-den-cyklifierade-gotgatan/).

Fler bilder hos Naturskyddsföreningen.

EDIT: Såklart står det inte ”Rivas” utan ”RivKS” som i ”Riv kantsten”. Doh.