Sverige är ett land där det råder beckmörker nästan dygnet runt stora delar av året. Från oktober till typ april så sker nästan all rusningstrafik i kolmörker, inte alltid med vettig gatbelysning. Det gör det svårt att upptäcka faror.

[![2015-10-18 19.16.08](/content/images/2015/10/2015-10-18-19.16.08-1024x768.jpg)](/content/images/2015/10/2015-10-18-19.16.08.jpg)Nu blir det mörkt igen.
Men Sverige må vara rikt och teknologiskt framgångsrikt och ett föregångsland inom trafiksäkerhet: när det gäller reflexer så är vi usla. Vi ligger långt efter andra länder. Vilket kanske kan kännas märkligt för ett land som har alla förutsättningar att vara vant vid trafik i mörker.

Det är dags att ändra på det. Nu när vi går in i höst- och vintermörkret är det dags att sätta på reflexer.

Titta till exempel på den här bilden:

Stadsgårdsleden

Cyklistens lampa syns tydligt, samtidigt som det börjar bli svårare att se det helt omärkta staketet som plötsligt spärrar av cykelbanan. Här borde entreprenören titta på hur Skanska har gjort vid Slussen:

Skanska slussen

Massor av reflexer – vilket gör att cyklisterna ser staketen även i höstmörkret. Lysande, men tyvärr ofta en ovanlighet i Sverige. Vi är ovana vid att använda reflexer. Titta:

[![Anders Stenberg](/content/images/2015/10/Anders-Stenberg-768x1024.png)](/content/images/2015/10/Anders-Stenberg.png)Foto: Anders Stenberg
Stenar mitt i cykelbanan. Typiskt grejor som behöver reflexer för att synas i vintermörkret. På med reflexer!

Eller här i Linköping. Blompottor – på med reflexer!

[![Linköping foto Tommy Vaske pil](/content/images/2015/10/Linköping-foto-Tommy-Vaske-pil-1024x613.png)](/content/images/2015/10/Linköping-foto-Tommy-Vaske-pil.png)Foto: Tommy Vaske
Fler exempel på grejor som står i vägen och skulle behöva rejält med reflexer för att fungera i svenskt vintermörker:
[![Stolpe vid övergång](/content/images/2015/10/Stolpe-vid-övergång-768x1024.png)](/content/images/2015/10/Stolpe-vid-övergång.png)Stolpe. På med reflexer! Foto: Anders Englesson
[![Allén](/content/images/2015/10/Allén-1024x768.png)](/content/images/2015/10/Allén.png)Omärkta betongsuggor och osynliga stolpar – på med reflexer!
[![Slussen](/content/images/2015/10/Slussen-1024x576.jpg)](/content/images/2015/10/Slussen.jpg)Betongsuggor i smal sväng och utstickande trähörn – på med reflexer!
[![Umeå](/content/images/2015/10/Umeå-1024x768.png)](/content/images/2015/10/Umeå.png)Böljande staket i Umeå – på med reflexer! Foto: Jerker Jansson
[![Betong mitt i vägen. På med reflex!](/content/images/2015/10/Räntmästartrappan-1024x550.jpg)](/content/images/2015/10/Räntmästartrappan.jpg)Betong mitt i vägen. På med reflex!
[![Arsenalsgatan](/content/images/2015/10/Arsenalsgatan-1024x576.png)](/content/images/2015/10/Arsenalsgatan.png)Baksidor av skyltar. Jättevanligt. På med reflexer!
Så, är du kanske entreprenör eller trafikingenjör, kommunalarbeterare eller bara vet med dig att du kommer befinna dig eller placera grejor i cykelbanan- glöm inte rejält med reflexer. Fundera också över det som VTI:s forskare skriver i sin forskningsrapport, ”[Vägarbeten på cykelvägar. Kunskapssammanställning och problembeskrivning](http://www.vti.se/sv/publikationer/vagarbeten-pa-cykelvagar-kunskapssammanstallning-och-problembeskrivning/)”:

Det finns också ett behov av att anpassa utmärknings- och avspärrningsmaterial för användning på cykelvägar, både för en ökad förståelse och för att minska olycksrisken. Exempelvis finns ett behov av att använda varningslampor i större utsträckning, eftersom cykellysen inte är starka nog att lysa upp reflexskärmar vilket gör att de i mörker är svåra att upptäcka i tid.

Nu kommer vintern. På med reflexer så kommer vi alla fram hela och rena!