Joråsatt. Vi kallar den: ”Placering ”utanför” cykelbanan”.

kanalvagen2