/ cykelhinder

Nu är stolparna på plats!

Joråsatt. Vi kallar den: ”Placering ”utanför” cykelbanan”.

kanalvagen2

Christian Gillinger

Christian Gillinger

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Läs mer