Nu är stolparna på plats!

Nu är stolparna på plats!

Joråsatt. Vi kallar den: ”Placering ”utanför” cykelbanan”.

kanalvagen2