Och det går sådär. Nu ska vi slänga in brasklappen att vi inte är poliser. Eller ens juridiskt utbildade. Så har vi förstått fel, så tillrättavisa oss gärna i kommentarsfältet.

Så. Då tittar vi på vad polisen trafikpolisen i Växjö postat på sin Facebook och sitt Instagramkonto:

”Regler kring obevakat övergångsställe: Fordonsförare har väjningsplikt mot GÅENDE, som gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället. Cyklister ska stiga av och leda sin cykel på övergångsstället. OBS : alltså kan inte cyklister hävda företräde mot fordonsförare på övergångsställe. Använd i stället cykelpassager.”

Det här är en helmärklig genomgång av reglerna för vad som gäller vid  övergångsställe. Som faktiskt är några av de enklaste reglerna i den annars ibland rätt snåriga Trafikförordningen att förklara.

Så här hade vi sagt:

Regler kring obevakat övergångsställe: Fordonsförare har väjningsplikt mot fotgängare. Som cyklist har du väjningsplikt mot både fotgängare och korsande trafik. Om du leder cykeln över övergångsstället räknas du som fotgängare.

Punkt. Nu gör vi den snälla tolkningen av polisen i Växjö. Det är förmodligen det de menar. Hoppas vi. Men av någon anledning nöjer de sig inte med den korta beskrivningen, utan fyller på med en massa andra ord. Och då blir det fel.

För det första: Cyklister ”ska” inte stiga av och leda sin cykel på övergångsstället. De får göra precis som de vill. Men ska vara medvetna om de då alltså har väjningsplikt mot i princip alla andra trafikanter.

Det här med att cyklister ska leda på övergångsställen är en otroligt vanlig feluppfattning, som kan bli direkt farlig för cyklister – inte minst i en trafikmiljö där medtrafikanter ibland tar på sig att ”uppfostra” dem de av någon anledning tycker missköter sig.

Sedan slänger polisen in ett litet ”OBS”, för att ytterligare förtydliga. Där skriver de att cyklister alltså inte kan ”hävda företräde”. Nej, det vore otroligt märkligt. Eftersom ingen i trafiken kan göra det. Det finns inga ”företräden” i trafiken, det är till och med en av de bärande principerna. Det är inte heller så att fotgängarna kan ”hävda företräde”, eller att korsande biltrafik skulle kunna ”hävda företräde” mot aldrig så cyklande cyklister på övergångsställen.

Effekten när polisen skriver sådär, blir att folk tror att det bara är att köra på. Som direkt i kommentarsfältet på polisens egen Facebooksida:

Ja, varför ska bilisten kunna några regler för övergångsställen? De har ju förkörsrätt. Det är bara att braka på. Bra pedagogik polisen.

I trafiken har man skyldigheter. Man har skyldighet att iaktta väjningsplikt. Men inte rätt till företräde. Det finns ett skäl till det, det är inte bara meningslös semantik. När folk börjar ”hävda företräde” så blir det farligt, särskilt för oskyddade trafikanter. Tanken är att alla har ett ansvar för att inte ha ihjäl varandra i trafiken. Om någon skiter i väjningsplikten så betyder det inte att du får köra på den. Det är en rätt bra princip.

Som har gått trafikpolisen i Växjö Alvesta helt förbi.

Sedan snurrar polisen till det ännu mer med sista meningen:

”Använd i stället cykelpassager”.

Vi förstår överhuvudtaget inte hur det hänger ihop med det övriga. Vi tolkar det som att polisen menar att man kan ”hävda företräde” på cykelpassager (det kan man alltså inte).

Men det är ju inte så att man väljer resmål efter var cykelpassagerna finns. Om cykelvägen dit man är på väg går över ett övergångsställe, så cyklar man där (och här vet vi inte hur det ser ut i Växjö, men i Stockholms län är det otroligt vanligt med cykelvägar som leds ut i övergångsställen). Om cykelvägen går över cykelpassager så cyklar man där.

Och vi konstaterar igen, att om polisen inte har koll på trafikreglerna, så kan man inte förvänta sig att vanliga trafikanter ska ha det.