NTF vinner priset för "Mest realistiska illustration av svensk trafikpolitik för oskyddade trafikanter", med sin bild på en g/c-bana.

Bakgrunden är att det från och med idag är lag på att fotgängare ska gå till vänster, cyklister cykla till höger, på kombinerade gång- och cykelbanor.

Så här illustrerar NTF det och vi noterar realismen: ihopbuntade trafikslag, trafikhindrande bommar och så självklart igen- och överväxt.

Hög igenkänning.

Tipstack till CycleCarMan/Twitter