I förrgår var både staten och VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut, stolta över att Sverige vunnit ett pris.

Stolta vinnare
Stolta utdelare

För er som inte följt utvecklingen så är "2+1 vägar" ett billigt sätt att bygga om landsvägar med höga farter och många olyckor så att de i linje med Nollvisionen blir säkrare. Genom att separera körriktningarna med vajerräcke och växla om så att det på delar av sträckan är två körfält och delar av sträckan är ett (Därav "2+1"), så vinner man två saker: Man gör det möjligt för säkra omkörningar på delar av sträckan och det blir billigare än att göra motorväg eller motorled. Det räddar liv. Samtidigt kan man också låta biltrafiken hålla högre hastighet, 100 km/h. Det gör det framkomligare.

E 20 väster om Skara, Foto: Joel Torsson Public Domain

Åtminstone så länge man inte cyklar. För när vanlig väg görs om till 2+1 väg så försvinner den möjligheten. Med 100 km/h och små eller obefintliga vägrenar så motas cyklister helt enkelt bort. Så här sa till exempel Trafikverkets projektledare i samband med ett ombygge i Tranås:

– Jag kan tänka mig att det kan kännas lite obehagligt och instängt med staketen, särskilt på sträckorna med ett körfält. Där blir det ju svårt för bilisterna att hålla ut vid omkörningen.
– Dessutom kommer ju hastigheten att höjas till 100 kilometer i timmen, fortsätter Fridell.

Och Trafikverket har tidigare uttalat sig om att cykla på 2+1 vägar:

– Det är inte alls lämpligt för varken fotgängare eller cyklister att vara på de här vägarna, men det ska mycket till innan vi förbjuder det. Det som gör att det funkar är folk inser att det är farligt så att de undviker att vara där som fotgängare och cyklister säger Roger Johansson, utredare på Trafikverket.

Och så här skrev Dagens Nyheter redan 2012, för åtta år sedan:

DN.se (betalvägg numera)
"De senaste tio åren har över 200 mil landsväg blivit mötesfri och fler mil står på tur. Ombyggnaderna gör att dödsolyckorna minskar dramatiskt – men de kapar också cyklisternas utrymme."

Så, livsfarliga lösningar som minskar framkomligheten för cyklister. Och det syns i statistiken. Redan 2014 skrev Trafikanalys:

– Utanför städerna, där det tidigare gjordes flest cykelresor, har antalet cykelresor nästan halverats, och även färdlängden minskar där. Nu är det i större städer med förortskommuner som det görs flest cykelresor, 44 procent av cykelresorna i landet, säger Tom Petersen Trafikanalys.

Läs mer om vad vi skrivit om 2+1 vägar.

Men nu har lösningen vunnit pris och ett stolt Infrastrukturdepartement twittrar stolt "Together we can save lives!". I varje fall om de sitter i en bil.

Och vi konstaterar att Nollvisionen nu inte bara exkluderar cykling. Det direkt motverkar den.

Nu på prisbelönt sätt.

Läs juryns motivering här.