SvD fortsätter sin serie ”Det är vår, vi drar ihop något om cyklister” och slår fast att:

”Antalet cyklister som dör i trafiken ökar”. Jösses, det har vi inte hört sedan 2014.

Skälet till det är att man måste vara lite selektiv för att få till den där rubriken. 2014 dog enligt VTI 32 (33 enligt Trafa) cyklister i trafiken, mot 16 (14 enligt Trafa) 2013. En dramatisk ökning – som avspeglade sig i rubriker om massdöd bland cyklister i tidningarna under 2015. Under 2016 däremot var det tystare. Skälet var att under 2015 dog ”bara” 16 cyklister igen. Så hepp, det minskade alltså. Och det är inte lika roligt att skriva rubriken ”Antalet döda cyklister i trafiken minskade drastiskt!” av någon anledning.

Så, 2016 hamnade siffran enligt Trafikanalys rapport som släpptes idag på 22 döda cyklister. Cue alltså ”Antalet döda ökar”. Nu ser den vakne lite ett mönster här. 16, 32, 16, 22. Vi plottar det i ett diagram istället:

dA----dade-cyklister-1

Vi meckade in de två senaste åren där. Som ni ser ökar inte antalet dödade cyklister, annat än i den snäva betydelsen ”sedan förra året”. Tittar man tillbaks hela vägen till 1988 så minskar antalet. Rejält. Man skulle kunna börja tala om att minskningen planat ut sedan 2009-2010 – och det trots att antalet cyklister ökat senaste åren.

Men ökar gör det inte. Men det är det knepigare att skapa rubriker av.

Resten av artikeln var faktiskt läsvärd:

Antalet cyklister som dör i trafiken ökar (SvD)

Till exempel ska NTF’s generalsekreterare Marie Nordén ha all cred för att hon inte nämner hjälm utan:

– Trafikmiljön är i mångt och mycket byggd för bilismen, sen har man ofta klämt in cyklister och fotgängare på samma område, säger hon.

och

–  Ett sätt att försöka minska olyckorna vore också att införa enhetliga lagar så att samma regler gäller vid både cykelpassage och cykelöverfart, tycker Marie Nordén.

Nu börjar det likna något.