Så här sent på söndagskvällen snubblade jag över ett blogginlägg från Tiinacyklar. Hon skriver om när Trafikverket byggde Norrortsleden, en led som skulle binda ihop Åkersberga med E4:an. Eller som NCC kallade den:

[Screen Shot 06-08-14 at 10.Screen Shot 06-08-14 at 10.06 PM

En succé för dåvarande Vägverket, inte bara klar i tid utan också billigare än väntat. Härligt med sparade pengar, eller hur! DN skrev:

– Samverkan och förståelse mellan beställare och entreprenör är A och O för ett lyckat resultat, säger Ulrica Nilsson, Vägverkets projektchef för Norrortsleden.

Den totala kostnaden har beräknats till 2,8 miljarder kronor och redan nu står klart att Ulrica Nilsson har åtskilliga miljoner över.

Åtskilliga miljoner.

TA----rnskogstunneln2009

Törnskogstunneln2009 Foto: Johanens Scherman /Wikimedia CC-BY-3.0