/ Greve Douglas

När Trafikverket bygger leder försvinner cykelvägen

Så här sent på söndagskvällen snubblade jag över ett blogginlägg från Tiinacyklar. Hon skriver om när Trafikverket byggde Norrortsleden, en led som skulle binda ihop Åkersberga med E4:an. Eller som NCC kallade den:

Screen Shot 06-08-14 at 10.06 PM

En succé för dåvarande Vägverket, inte bara klar i tid utan också billigare än väntat. Härligt med sparade pengar, eller hur! DN skrev:

– Samverkan och förståelse mellan beställare och entreprenör är A och O för ett lyckat resultat, säger Ulrica Nilsson, Vägverkets projektchef för Norrortsleden.

Den totala kostnaden har beräknats till 2,8 miljarder kronor och redan nu står klart att Ulrica Nilsson har åtskilliga miljoner över.

Åtskilliga miljoner.

TA----rnskogstunneln2009

Törnskogstunneln2009 Foto: Johanens Scherman /Wikimedia CC-BY-3.0

En grej de glömde dock var de fordon som inte får köra på nya motorleden. Cyklister till exempel. Tiina bloggar:

Roslagsvägen, som går parallellt med Norrortsleden är privatägd, men kommunen har haft servitut för att köra trafik där. All sorts trafik. När så Norrortsleden blev klar, förklarade kommunen att servitut inte längre behövdes och markägaren anlade en stor jordhög över vägen för att spärra all trafik.

Det som hände var att markägaren, familjen Douglas, helt enkelt dumpade en jordhög på vägen. Som alltså var vägen cyklister hittills använt. No more cykling för dig.
Tiina igen:

För cyklister innebär detta att man får antingen runda Ullnasjön, köra via Vallentuna eller cykla på motortrafikleden. Sträckan är på några km och omvägarna är på ett par mil.

Och en omväg på ett par mil är ju en del för en cyklist. Jag bestämde mig för att kolla om det här verkligen stämde och satte mig att googla. Och japp. Tidningen Mitt i har skrivit om Roslagsvägen:

Missnöjet hos gång- och cykeltrafikanter var stort i våras. Roslagsvägen, som skulle kunna vara en möjlig passage, blockerades av markägaren. Något som Lokaltidningen Mitt i berättade. Drabbade är också de som bor i Lövsättra som pendlar till Åkersberga och som tvingas ta en omväg på en mil dagligen sedan vägen stängdes.

I korthet var det tydligen så att Norrortsleden skulle dras på mark som ägdes av familjen Douglas och för att få okej för det så gav man bort sexhundra meter allmän Roslagsväg till dem. Som alltså var samma väg som pendlande cyklister använde. Tidningen Mitt i:

Allmänheten skulle å sin sida få en cirka 700 meter lång ny gång- och cykelväg på familjen Douglas mark, bekostad av Täby kommun och Stockholms stad.

Men si så blev det inte. Den skulle nämligen dras genom ett kärr och upp för en backe och då skulle det bli för dyrt med underhållet.  Och Trafikverket tvår sina händer:

Detta reglerades i en lantmäteriförrättning och enligt denna förrättning kan markägaren nu göra vad de vill med vägen, det kan inte Trafikverket ha några synpunkter på. Naturligtvis är det ingen bra situation som har uppstått.

Eller hur, klart obra situation. Eller så kunde Trafikverket ha byggt cykelväg längs med Norrortsleden till exempel, när de ändå höll på. Som dåvarande Vägverket sa 2008:

Vi ser också över andra förbättringsåtgärder, men ett 50-tal miljoner kronor kommer att återgå till Vägverkets kassa, berättar Ulrica Nilsson.

Och nu har beslutstiden gått ut, så det blir ingen cykelväg. Men man sparade ”ett 50-tal miljoner kronor”.

Så kan det gå när det byggs nya leder i Sverige.

Läs också:
Cyklister kräver öppen väg (PDF-länk)

Tvist fick utlovad väg att frysa inne (PDF-länk)

Tiinacyklar: Trafikverket bygger – för bilar

Och här är en bild på sista (?) gången det gick att cykla sträckan…

Christian Gillinger

Christian Gillinger

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Läs mer