Vi har i tidigare inlägg skrivit om varför Nollvisionen är viktig att känna till för cyklister. Men Nollvisionen har också använts som argument för att minska cyklisters framkomlighet. Om det handlar eftermiddagens inlägg.

(Det här är del två, läs del ett här)

Vi tar avstamp i en aktuell händelse: I förra veckan intervjuades vi av Gefle Dagblad med anledning av att kommunen där infört 36 nya cykelöverfarter. Alltså den nya typ av överfart som tvingar korsande biltrafik till väjningsplikt och att sänka hastigheten till 30 km/h.

XmHWFeD
Livsfarlig. Foto: Tony Nordin