När kommer cykeljouren?

Så här twittrade vi i maj i år:

tweet

Det handlade om inrättandet av den ”cykelstrategiska” funktion som de styrande i Stadshuset pratade om redan 2011, då under beteckningen ett ”Cykeldirektorat”. Ambitionsnivån har minskat en del sedan dess och nu handlar det alltså om en speciell cykeljour som skulle fungera som cykelvärldens insatsstyrka för att se till cykelvägarna underhölls bra. Så här sa Stadsmiljöborgarådet Per Ankersjö (C) till SvD i oktober 2012 :

–Idén är att man ska kunna ringa ett specialnummer för att få enklare saker snabbt åtgärdade. Cykeljourstyrkan är alltså bilar som åker runt och fixar saker för cyklister, säger Per Ankersjö (C), stadsmiljöborgarråd.

2013 skriver kommunen så här::

I vår strategi ingår att cykelvägnätet ska hålla samma standard som  trafikleder och huvudvägnät.

Moderaterna själva säger:

– Cykeljouren ska bidra till att problem och hinder på cykelvägnätet åtgärdas snabbt och effektivt, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Det är en alldeles utmärkt idé. Det finns ju en del hinder i cykelvägnätet om man säger. Men när kommer Cykeljouren?

Så här sa Centerpartiet i maj i år, under den oerhört tydliga rubriken ”Nu sätter cykeljouren igång!”:

– Jag och Centerpartiet är glada över att vår satsning nu realiseras. Jag cyklar själv och kan konstatera att vi cyklister har ett behov av att anmäla såväl hål i asfalten som glaskross, dålig sopning eller annat som försvårar cyklingen, säger stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) som är ansvarig för cykelstrategiska frågor i staden.

Och Moderaterna ville såklart inte vara sämre utan skrev samtidigt:

Vid trafik- och renhållningsnämndens sammanträde den 20 maj beslutar nämnden om tertialrapport 1 och där redovisas att den nya cykeljoursatsningen påbörjats.

Satsningen ska alltså ha påbörjats i maj i år. Så, var är specialnumret som skickar ut bilar att fixa hindren i cykelbanorna? Nu är det den 27 oktober, nästan ett halvår senare alltså. En som grävt djupare är Jon Jogensjö på Cykelpendla Hässelby. Han skriver:

Provar igen att fråga efter Cykeljouren på Stockholm stads kontaktcenter. De hänvisar till Trafikkontoret. På Trafikkontoret frågar jag efter cykeljouren men kopplas till en trafikplanerare som har hört talas om begreppet cykeljouren, men inte vet något om den. Trafikplaneraren hänvisar till Trafik Stockholm. Trafik Stockholm lämnar klart besked, de har definitivt inte hört talas om Cykeljouren. De arbetar med cykelärenden på samma sätt som vanligt, som de gjorde innan våren 2013 (…)

Joråsatt. Och vi undrar igen hur det står till med cykelplanen. Snart är det valår, just sayin’.

Läs mer hos Cykelpendla Hässelby.