Uppdaterad 20:43

Plötsligt i fredags började ytterligare en ny sorts trafikskylt dyka upp i Cyklistbloggens flöden. Och sedan dess dyker den upp dagligen, i Facebookgrupper om trafik, i kommungrupper och grupper för bostadsområden, "Vi som bor i...".

Ibland helt utan kommentar, ibland med ett "Så det så cyklister", "Tänkvärt!" eller "Borde sättas upp överallt".  Så här ser den ut:

"Hej cyklist Var försiktig, du har inte företräde när du cyklar över gatan".

Så, eftersom vi ser en ny Gävleskylt födas, där en skylt tas ur ett sammanhang och sedan används för att bevisa att cyklister alltid har väjningsplikt, så tänkte vi reda ut den här lite.

För det första, budskapet stämmer, men är en truism. I trafiken har ingen rätt till företräde, det är inget unikt för cyklister. Man hade kunnat ändra texten till "Hej bilist, du har inte företräde när du kör över gatan" och sätta upp i varje korsning på precis samma sätt. De hade varit lika korrekta. Eller lika missvisande.

Ingen har företräde i trafiken.

Det är en del i själva grunden för precis allt trafiksäkerhetsarbete i Sverige: Att man inte har några rättigheter, bara skyldigheter.

Vi hörde av oss till Norrköping, där skyltarna är uppsatta. De svarar:

– Eftersom det ej finns några cykelpassager där cyklister har företräde i  Norrköping så har dessa skyltar satts upp på fyra olika ställen där det  skett olyckor när cyklister inte har uppmärksammat att dem ej har  företräde.

Så här ser den ut när man ser den i kontext:

Foto: Magnus/Twitter

Kommunens syfte är alltså att varna cyklister att de har väjningsplikt i korsningen, så att man minskar risken för olyckor.

Det är ett lovvärt syfte. Men vi har ju skrivit tidigare om när myndigheter skapar egna trafiklösningar, att den riskerar att skapa missuppfattningar och att tvärtom göra det svårare och mindre tydligt för trafikanter.

Nu ser vi den här skylten delas viralt som om den var en generell sanning. Precis som med Gävleskylten, används den som ett sätt att få ut budskapet att cyklister alltid ska stanna. I en trafikverklighet där, som vi visat här på bloggen, inte ens myndigheter och polis, trafikskolor och media alltid har koll på trafikreglerna, så blir det här på riktigt farligt för cyklister.

I det här fallet hade lösningen varit enkel. För att göra cyklister på de här fyra specifika platserna i Norrköpings kommun uppmärksamma i just de här korsningarna hade man kunnat skriva:

"Hej cyklist. Var försiktig, när du korsar vägen. Här har du väjningsplikt mot korsande trafik".

Det hade varit korrekt för just den situationen och visat exakt på vad trafikreglerna faktiskt säger.  Och här vill vi tillägga: Det hade inte varit en dum idé att även upplysa korsande trafik om att det kan komma cyklister här och att ansvaret faktiskt ofta är delat.

Och till sist en bedjan till alla som vill göra egna trafikskyltar därute: Snälla, ta ett samtal med Transportstyrelsen och valfri trafiksäkerhetsexpert först. Fundera på vilket budskap ni vill sända ut. Och eftersom det är 2018, hur det kan missförstås i sociala medier.

Så ökar vi på riktigt säkerheten för alla i trafiken.

Läs också: Den ultimata guiden till vem som har väjningsplikt.

EDIT: Någon skrev att skylten på bilden eventuellt står vid en cirkulationsplats. I så fall är det ännu lite värre. Om det är så att olyckor uppstår vid utfarter till cirkulationsplatser så är det i en trafiksituation där det i praktiken råder ömsesidig väjningsplikt.

Cyklisten eftersom det är en obevakad cykelpassage.

Men fordon på väg ur cirkulationsplatsen, eftersom Trafikförordningens 3 kap, 61§ säger:

En förare som ska köra ut  ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha svängt i en  vägkorsning ska passera en obevakad cykelpassage ska köra med låg  hastighet och lämna cyklande och mopedförare som är ute på eller just  ska färdas ut på cykelpassagen tillfälle att passera. Förordning (2014:1035).

Läs mer om skillnaden mellan "väjningsplikt" och "ge tillfälle att passera" här.

Kanske kan någon Norrköpingbo bekräfta: Är skyltarna uppsatta vid cirkulationsplats?

Och edit igen: Jo, skylten sitter åtminstone på ett ställe uppsatt vid en cirkulationsplats. Har olyckor skett här, vore det alltså rimligt att vända sig till samtliga trafikanter. Eller kanske ännu hellre fundera på om platsen går att göra säkrare. Frågan är varför det inte görs.

Och sista (?) edit: Några har kommenterat att bilister, till skillnad från cyklister, har körkort och att de därför redan vet väjningsregler i cirkulationsplatskörning. Värt att påpeka då att eftersom både cyklister och bilister i praktiken har väjningsplikt i den här situationen krävs att bägge trafikanterna missar det för att en olycka ska kunna ske.