När en myndighet liksom inte svarar på frågan

När en myndighet liksom inte svarar på frågan

När en myndighet liksom inte svarar på frågan, då får man lätt känslan att något är lurt.

Trafikverket håller precis nu på att slutföra planerna på Tvärförbindelse Södertörn. Det är många pdf'er kan man säga.

Tvärförbindelse Södertörn - en satsning på framtiden. Gult är cykelbanan.

En av platserna vi tagit upp är den "Ekodukt" som ska låta djur och cyklister ta sig säkert över den nya motorvägen.

I första förslaget som Trafikverket tog fram tvingades gående och cyklister till en rejäl omväg, här i rött. Kom man från vänster i bild, fick man först passera under "Ekodukten", sedan fortsätta rätt långt bort till en korsning, cykla tillbaks och därefter upp och över:

Nu har Trafikverket ritat om och nu ser det aktuella förslaget annorlunda ut. Vi har klippt ihop två av ritningarna från projektplanerna för att det ska gå att se bättre:

Som ni ser är det inga jätteskillnader, förutom att vägen är lite mindre kantig. Man kan ju fortfarande med fog ifrågasätta varför den norra sträckan inte bara går rakt fram, en fråga som ställdes redan första gången planerna visades. Så här alltså:

Men man får väl vara glad åt att man kommer över överhuvudtaget. Så, nu blir det vad det verkar nio körfält för motortrafik och två för gång- och cykel under den där Ekodukten. Och rejäla omvägar, som vanligt. Vilket för oss in på dagens post. Vi har fått nys om att det nu också planeras för en Spårväg längs Tvärförbindelsen. Vilket betyder att den också måste få plats under den där Ekodukten, gissningsvis. Och som luttrade cykelbloggare gör det oss såklart lite oroliga. Vi vet ju vad som brukar strykas när man plötsligt måste prioritera. Så vi ställde frågan till Trafikverket:

Trafikverkets första svar var alltså "Detaljutformning av Spårväg Syd kommer samordnas med planeringen för Tvärförbindelse Södertörn, E4 Förbifart Stockholm, kommunens stadsutvecklingsprojekt samt med regionalt cykelstråk.". Den uppmärksamma noterar att det inte var svar på frågan: "Kommer något tas bort". Sedan blev det en del tjat, innan Trafikverket svarade:

"Vi tar inte bort cykelvägen". Det verkar ju betryggande. Men vi är cyniker. Och, något senare dyker en Huddingepolitiker upp i tråden:

Nu vill vi vara väldigt tydliga med att det här är obekräftade uppgifter. Det kan mycket väl vara så att det inte stämmer, eller att det missuppfattas.

Men vi är som sagt cyniker. Vi håller inte andan, visa av erfarenhet känns det i farans riktning att det är viktigare med de där nio körfälten än två gång- och cykelbanor. Vilket naturligtvis innebär att det är skrivet i himlen hur de gående och cyklande ska ta sig fram med bara en cykelväg, eftersom de befintliga två planerade inte hänger ihop.

Vi har ställt frågan till Trafikverket. EDIT: Och nu svarade de:

Trafikverket ska alltså inte ta bort en av de två gång- och cykelvägarna.