När det storsatsas på cykling

I Partille utanför Göteborg ska det satsas stort på människovänliga gator.  Kommunen skriver på sin hemsida:

Gamla Kronvägen ska bli ett tryggt och attraktivt stråk genom Partille centrum. De som går och cyklar kommer att prioriteras och hastigheten för övrig trafik ska hållas låg.

Man ser ju framför sig en vacker, rak och bred cykelväg, där cyklister tar sig fram med gott om utrymme. Fotgängare som får egen gångväg och varför inte lite grönska. God framkomlighet. Motortrafiken är på undantag, men kan passera på vägar som har en maximal hastighet på hänsynsfulla 30 km/h.

Tills man tittar på ritningen:

Partille ny väg

Det är klart, det står ju inte hur prioriteringen skulle vara. Vägen är tjugofyra meter bred. Av dem får den dubbelriktade cykeltrafiken 2,5 meter. Som jämförelse får uppställning av stillastående bilar 7,5 meter. Räknar man ihop motortrafiksytan blir det totalt femton meter mot två och en halv för cykeltrafiken. Och all cykeltrafik måste hålla till på ena sidan vägen.

Läs mer: Därför är dubbelriktade cykelbanor värdelösa

Det som är prioriterat här är biltrafiken inget annat. Möjligen skulle man kunna säga att det blir lite mindre dåligt för cykeltrafiken. Men prioriterad är den inte.

Nu är det här inga jättekonstigheter. Det är så här det brukar se ut – med cykeltrafiken i en smal remsa lite vid sidan av. Men då ska man kanske inte slå på stora trumman om hur man prioriterar dem som cyklar.

Nu är det här inga jättekonstigheter heller. Alla vet att det är bra att pusha för cykling. Det ger intryck av att man tänker på miljö och hälsa. Det är modernt. Partille är inte ensamma om att nöja sig med att pusha det i pressreleaser istället för i verkligheten. Vi minns till exempel Stockholm och Solnas gemensamma prioriterande av cyklister i nya Hagastan:

Från Hagastadens hemsidaFrån Hagastadens hemsida

Så här såg det ut samtidigt när första cykelvägen var färdig:

Solnabron

Cykelparkering och vägyta på samma plats, utrymmesparande får man säga. Faktum var att ombyggnaden innebar att cykelvägen blev väsentligt smalare än de var innan. Och att man passade på att dra den i nära anslutning till viktiga stolpar:

[![Screen Shot 03-17-16 at 12.Screen Shot 03-17-16 at 12.56 PMse/content/images/2016/03/Screen-Shot-03-17-16-at-12.56-PM.png)

Läs mer:Cyklisterna är ”prioriterade” i Hagastaden.

Eller när Stockholm planerade det här seklets mest komplicerade cykellösning:

Screen Shot 08-11-14 at 09.37 PM

som egentligen alltså handlade om en cykelbana som bytte sida på vägen, försvann, återkom, bytte sida igen och ja, var rätt olik E4:an.

Läs också: STOR MEGAMILJONSATSNING PÅ CYKLISTER!

I korthet, om det finns något för cykel överhuvudtaget, även om det råkar innebära att man gör det etter sämre, så kan man använda det för att blåsa upp hur modern och bra man är.

Vi kan tycka att det är dags att sluta med det. Satsar ni på cykling så by all means, gör reklam för det. Men hitta inte på.

EDIT: Man får ge poäng för Partilles kreativa användande av ”prioriteras”:

@Campy007 @Cyklistbloggen Satsningen på Gamla Kronvägen innebär en prioritering av gående och cyklister jämfört med hur vägen var tidigare.

— Partille kommun (@partillekommun) March 18, 2016

Igen alltså, parkerade bilar 7,5 meter, cyklande cyklister 2,5.