MSB håller med Cyklistbloggen

Bara några dagar efter att vi skrev om Nollvisionen och cyklister så skriver MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) utredare Jan Schyllander om samma sak på sajten Dagens Samhälle. Slumpen är visserligen stor, men vi tror att det beror på att MSB läser Cyklistbloggen och det är såklart alldeles utmärkt.

Utmärkt är också att han i allt väsentligt ger oss stöd i det vi skriver. Särskilt kul eftersom Jan Schyllander var med och skrev den rapport som pekade ut singelolyckor och usel infrastruktur som främsta faktorn i cykelolyckorna som det skrivits om senaste året.

Han skriver bland annat att:

Under många decennier har infrastrukturen i stor utsträckning utformats utifrån bilismens behov och krav. Cyklister och fotgängare har fått gemensamma ytor att dela på, som om de har samma behov och krav. Cykling tar nu i större utsträckning plats i transportsystemet och måste ses som ett eget transportsätt. Det behövs fler cykelvägar som är separerade från gångtrafikanter, kanske med mjukare beläggning.

YESBOX! Vi står och nickar och håller med intensivt så att vi kanske borde ha haft hjälm för att skydda huvudet. Vi har skrivit det massor av gånger: kombinerade gång- och cykelbanor, så kallade ”G/C-banor” är fullständigt värdelösa. Av flera skäl:

Dels är cykeln ett fordon och håller helt annan fart än fotgängare. Cyklister har också ett helt annat rörelsemönster. Dels för att det skapar fullständigt onödiga konflikter mellan trafikantslagen: Fotgängare blir irriterade på cyklister som håller högre fart och kan upplevas som ”komma från ingenstans”, cyklister blir irriterade på fotgängare som använder hela vägytan, kanske har hund med sig och inte flyttar på sig.

![g-c-bana200x200 (1)](/content/images/2012/02/g-c-bana200x200-1.png)Så kan det upplevas
Läs också: [Förra radiochefen: Blanda inte cyklister och fotgängare](https://www.cyklistbloggen.se/2012/08/forra-radiochefen-blanda-inte-cyklister-och-fotgangare/) och ”[Cyklister och fotgängare ska inte vara i samma vägbana](https://www.cyklistbloggen.se/2012/02/cyklister-och-fotgangare-ska-inte-vara-i-samma-vagbana/)”

Schyllander skriver också:

Halkbekämpning och borttagning av lösgrus och sand på våren skulle ge stora utslag i olycksstatistiken. Förbättrat underhåll av cykelbanor där man tar bort håligheter och gupp samt träd, stenar med mera i vägrenen. Att fasa ner trottoarkanter skulle också kunna ge goda resultat.

Vi fortsätter vårt ivriga nickande. Allt detta är bra och det är också skälet till att vi är så otroligt förtjusta i Sopsaltaren som håller cykelbanorna i Stockholm rena under vintern.

[![skanstullsbron_3](/content/images/2014/01/skanstullsbron_3.jpg)](/content/images/2014/01/skanstullsbron_3.jpg)Sopsaltat
Läs också: [Succé för sopsaltaren](https://www.cyklistbloggen.se/2014/01/stor-succe-for-sopsaltaren/) och [BREAKING NEWS! Nya sopsaltstråken i Stockholm](http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/index.htm?tag=99) (från Krister Isakssons blogg på Bicycling.se)

Allt detta har han dessutom vetenskapligt stöd i, både hos sig själv, men också i VTI:s, Statens väg- och transportforskningsinstitut, rapporter. VTI skriver till exempel att:

Utifrån de orsaker som ligger bakom cykelolyckorna, är en förbättrad halkbekämpning och vinterdäck till cykeln de åtgärder som har störst potential att minska de allvarligt skadade cyklisterna, liksom användning av cykelhjälm och skyddsjacka/-byxor. Andra viktiga åtgärder är borttagande av löst grus, bra barmarksunderhåll och justering av kantstenar, följt av separerade cykelbanor, säkra cykelöverfarter och att ta bort fasta föremål på och i anslutning av cykelvägen.

Vi kanske inte nickar lika frenetiskt åt skyddsjacka och skyddsbyxor, men i övrigt är vi i huvudsak överens.

Vi tycker också det finns en stark poäng i att prata om trafikantbeteeende – att cykla utvilad, alert, nykter och att anpassa fart och hastighet efter omständigheter. Ungefär samma sak som gäller för motortrafiken i Nollvisionen alltså.

Det är cyklisternas fel!

Men. Sen släpper Schyllander på något slags urkräkning mot cyklister i allmänhet. Han säger att:

Vi behöver bara ställa oss och titta på cykeltrafiken till och från jobben. Det går fruktansvärt fort, det cyklas på trottoarer och på övergångsställen, det cyklas mot rött ljus och mot färdriktningen och inte sällan har cyklisten stängt ute den övriga trafiken genom att lyssna på musik och kanske till och med skicka ett och annat sms. Det råder anarki i cykeltrafiken.

Nej, det behöver vi inte ”bara”. Det kanske räcker för random oambitiös ledarskribent, kommentarsfältstroll eller kanske till och med för Jan Schyllander. Men när man skriver under en artikel med titel och arbetsplats, så gör man sig till representant för den.

Det borde inte räcka för Jan Schyllander,* utredare på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap*, att ställa sig och titta på cykeltrafiken till och från jobbet. Om det är så det fungerar på MSB sätter det ju den forskning och de rapporter som kommer därifrån i ett helt annat ljus.

Det Schyllander använder sig av här är anekdotiska bevis. Det är en av de första saker man lär sig om när man går grundkursen på universitetet: Anekdoter har lågt eller inget vetenskapligt värde. Det finns skäl till det.

Dels är de förmodligen inte representativa.

Ställer jag mig till exempel vid Saltsjörampen vid Slussen, där biltrafiken från Stadsgården kommer upp så skulle jag snabbt tvingas dra slutsatsen att ”det gasas och körs mot gul/rött och rött hela tiden”. Det råder anarki i biltrafiken. Om jag av någon anledning skulle få för mig att ställa mig på Essingeleden skulle jag fort kunna konstatera att ”det körs förfärligt fort och bryts mot hastighetsbegränsningen hela tiden”. Det råder anarki i biltrafiken. Bor jag vid Bohusgatan och tittar ut valfri dag så får jag dra slutsatsen att ”det körs konstant i hög fart trots förbud”. Det råder anarki i biltrafiken.

[![2014-09-24 17.27.25](/content/images/2014/09/2014-09-24-17.27.25.jpg)](/content/images/2014/09/2014-09-24-17.27.25.jpg)Anarki på Bohusgatan
Eller om jag ställer mig vid Slussenavspärrningen så skulle jag tvingas konstatera att ”Trots att bara bussar i linjetrafik får passera kör bilisterna som tokar ändå”.

Det råder anarki i biltrafiken.

Läs också: Dessa rödljusstannande cyklisterEn cyklist kör mot rött, men fyra bilar… och  Det är skillnad på ”fort” och ”fort”

Men det gör jag inte. Det går inte att dra generella slutsatser om en hel trafikantgrupp utifrån enskilda iakttagelser eftersom de förmodligen inte är representativa.

Dels riskerar man att råka ut för något som kallas ”confirmation bias”. Det innebär att hjärnan sållar bland intrycken och har lättare att komma ihåg saker som bekräftar den inställning, eller de fördomar, man redan har. Tycker man redan att alla cyklister är rödljuskörande tokar, kommer man minnas den cyklist man såg köra mot rött på väg till jobbet, men glömma, eller helt missa, de femton som stod kvar. Hjärnan letar helt enkelt aktivt efter bevis som stödjer den egna uppfattningen.

Jan Schyllander skriver att ”Vi behöver bara ställa oss och titta på cykeltrafiken”.

Till skillnad från honom behöver jag inte bara titta på cykeltrafiken. Jag upplever den. Dagligen. Jag befinner mig mitt i den, i Sveriges mest trafikintensiva stad, Stockholm, varje vardag året runt. Och jag har aldrig känt att det ”råder anarki” bland trafikanterna. Vare sig om de kör bil, cyklar eller går. Och jag gör själv alla tre regelbundet.

Min upplevelse är att de flesta i huvudsak bara vill komma fram hela och rena till jobb och skola, eller hem till familj och vänner. Och gör sitt bästa efter omständigheterna. Jag har vinkat åt åtskilliga lastbilschaufförer som snällt släppt fram mig, och blivit vänligt tack-vinkad åt massor av gånger av fotgängare som passerat ett övergångsställe där jag stannat.

Men det är såklart min upplevelse som kan vara svår att ”bevisa”.

Men Jan Schyllander behöver inte tro mig på mitt ord. Ni som följt Cyklistbloggen vet att vi har en Youtubekanal också. Där publicerar vi klipp där vi upplevt något speciellt vi vill belysa. Ni ser ett exempel här ovan.

Vi har filmat sedan 2011. Jag har kvar allt råmaterial sedan jag började – det är ett par terabyte video. Det är cykling i Stockholm city, över Slussen och längs ett par av de mer trafikerade cykelvägarna i stan.

Jag är beredd att ge Schyllander och MSB tillgång till det materialet. Så kan ni metodiskt titta igenom trafikbeteendet. Visst, det saknas en del datapunkter – bland annat hastighet och ger förmodligen inte en heltäckande bild. Men det bör räcka för att kunna uttala sig om det stämmer att det ”råder anarki i cykeltrafiken”.

Det är bara att höra av sig, e-post finns i spalten bredvid.

Slutligen, det finns rötägg i trafiken, massor av dem. Och man behöver arbeta med attityder hos dem som inte vill samspela, som inte förstår vikten av att anpassa hastigheten efter omständigheterna och som kör aggressivt.

Men det gäller alla trafikslag.

Sedan måste jag också avslutningsvis kommentera illustrationen till Dagens Samhälles artikel . Varför ligger det en man och sms:ar på gatan mitt under pågående cykeltävling?