Från och med idag, 1 februari, är det förbjudet köra bil med mobilen i handen. Påverkar det oss cyklister?

Från och med idag är det alltså förbjudet att köra med mobilen i handen. Jag är övertygad om att det är en bra grej.
En fråga vi fått är om förbudet även gäller på cykel. Det korta svaret är nej. Endast motorfordon påverkas.

Varför är det viktigt för oss cyklister? Trafikverkets FAQ ger en hint:

Det är sista stycket jag tänker på: En bilist som kör i 40 km/tim och kollar på mobilen i två sekunder färdas alltså 22 meter i blindo. Kan vi få fler förare att undvika att glo på mobilen så är det alltså bättre.

Det känns som att Sverige varit rätt sena på bollen med detta, men till exempel i Norge så införde man förbudet för 18 (!!) år sedan. Där verkar förbudet haft en positiv inverkan på olycksstatistiken, enligt SR:s artikel Trafikolyckorna minskar efter Norges mobilförbud.

Bonus: På en iPhone med operativsystemet 11.2 eller senare kan man slå på funktionen ”Stör ej medan jag kör”. Kolla under Inställningar > Stör ej > Stör ej medan jag kör. Funktionen hindrar alla aviseringar, plus att den skickar ett svars-SMS till den som messar dig att du svarar senare. Värt att kolla upp!

Kolla gärna på Trafikverkets FAQ om den nya lagen och vad den innebär: Frågor och svar om nya mobillagen

FOTNOT: Ingångsbilden av undertecknad i bilen är tagen i ett stillastående fordon med motorn avstängd.