Mer cykelskrämsel i media

Mer cykelskrämsel i media

newspapers_NS_Newsflash-copy Det är populärt med cykling i media. Ena dagen är vi ”horder av svettiga medelåldersmän i tajta brallor” och andra dagen bör vi cykla med skyddsdräkt. I dag skriver SvD om att cykelolyckorna ”ökar drastiskt”, enligt ett kommunalråd för att cyklisterna ”har väldigt bråttom”.

I dagens SvD läser vi artikeln Olyckor med cykel ökar drastiskt där det konstateras att singelolyckor med cyklister ökat med 48 procent mellan 2010 och 2011.

Vi har tidigare skrivit om att 70% av alla cykelolyckor är singelolyckor och att hälften av dessa olyckor är direkt kopplade till dålig drift och undermåligt underhåll av cykelvägarna. I artikeln hävdar försäkringsbolaget Folksam samma siffra.
Helena Stigson, projektledare för trafiksäkerhetsforskningen på Folksam (för övrigt ett företag som gillar att prata om cyklister) sätter fingret på vad singelolyckorna beror på.

– Det handlar oftast om personer som har cyklat omkull på grund av halka eller på grund av brister i vägbanan, som gropar och hål.

Återigen: våra cykelvägar är (förutom att de är för få, smala, dåligt byggda etc) i för dåligt skick. Till och med i så dåligt skick att det kan leda till olyckor.

sunkig_cykelbana Sunkiga cykelbanor kan leda till singelolyckor.

En som har en annan teori om olyckorna är kommunalrådet i Solna, Anders Ekegren (fp). Han menar att det är farten som är problemet.

– I Sverige har cyklisterna väldigt bråttom. Det är ett tuffare tempo, ett tuffare klimat, än i cykelländer som till exempel Danmark. Många män cyklar i träningskläder och skyndar fram. Vi måste prata om hur vi uppträder mot varandra i trafiken, säger Anders Ekegren.

Återigen alla dessa män i träningskläder. Undrar var de är på min väg till jobbet. I Solna, uppenbarligen.
Vår mening är att man med bra färdvägar ska man kunna cykla i sin egen fart, åtskilt från de andra trafikslagen, så fort man själv önskar, som på många platser i Holland.
Ekegren nämner också att det är ett lugnare tempo i Danmark. Möjligen är det så och det beror till stor del på att de definitivt har bättre cykelinfrastruktur. Får vi föreslå ett litet studiebesök?

Det mer uppseendeväckande uttalandet från Anders Ekegren är dock att han vill ”begränsa cyklisters hastighet”, till exempel ”med grindar och gatustenshinder”.

1944487667_5d42622369
Cykelgrind? Foto: Junehug, Flickr

När man som kommunalråd börjar tala om att ”begränsa cyklisters hastighet” så är det i mina ögon ett kvitto på att man inte förstår ett dyft om problemen med infrastrukturen.
Här är ett tips till kommunalrådet: jobba för bättre infrastruktur för cyklisterna i din stadsdel så att de kan cykla snabbt och effektivt dit de vill. När du känner att du behöver begränsa farten för cyklister så betyder det att cykelvägarna och cykelfälten i din stadsdel är för smala, för klent tilltagna och går för nära gångbanorna.

Att sätta upp grindar och hinder för cyklister är som att plantera tulpaner runt ett kolkraftverk. Det må se fräscht och fint ut, men den grundläggande problematiken tar man då ingen som helst notis om. Jag undrar stilla om kommunalrådet cyklar till jobbet själv.

(Nu gällde grindarna såvitt jag förstått parkmiljön i Hagaparken, som möjligtvis kan vara ett undantag från den vanliga trafikmiljön, eller också en fantastisk park att anlägga fina cykelvägar i).

Angående den drastiska ökningen av olyckor så har vi skrivit om statistiken förut. Då fanns ingen ökning, men det kan förstås ha ändrats, vi får återkomma till det. Från vår tidigare post:

Men tittar man på utvecklingen så är det precis tvärtom. Ju fler som cyklar desto färre olyckor. 2010 dog 20 cyklister i trafiken (enligt Trafiksäkerhetsverket … samma år dog 165 bilburna). Men jämför man med 1991 så dog 68 personer då. Antalet döda cyklister minskar därefter stadigt i statistiken.

Läser man i Stockholms kommuns cykelrapport från 2010 står det:
Antalet skadade cyklister i innerstaden har varken ökat eller minskat sedan år 1998. Men eftersom cyklandet ökat, har olycksrisken – det vill säga risken att skadas per cyklad kilometer – blivit mindre. Det är också ett känt faktum att risken för olyckor minskar när fler cyklar. Det beror på att samspelet mellan cyklister och bilister underlättas av att bilisten vet att en cyklist alltid kan dyka upp – och kör mer uppmärksamt.
Trafikforskarna kallar detta “Safety in numbers”:

Läs gärna hela inlägget Allt fler cyklister betyder färre olyckor.

**UPPDATERAT: **Läs också Krister Isakssons inlägg om hur statistiken räknas. Det är först på senare år som alla sjukhus i Stockholm rapporterar in dessa typer av olyckor till STRADA-databasen. Läs mer på Kristers blogg.

Och i faktarutan på SvD:s artikel så smygs återigen Folksams tankar om skyddsdräkt för cyklister som vi tidigare skrivit om här och här. Snacka om att angripa problemet från fel ände.

knight_in_armor
Redo för cykling i Stockholmstrafiken? Foto: San Diego Shooter, Flickr