Tidningen Södermalmsnytt berättar om en medborgarenkät Stockholms stad genomfört. Enligt den vill hela 51 procent av Stockholmarna ta utrymme för bilisterna och ge till cyklister och fotgängare. På Södermalm är siffran så hög som 62 procent.

Mindre yta till bilister

Det är kanske därför Götgatan på just Södermalm blev först ut med att minska antalet bilkörfält.

Sk--rmdump004-liten

Nu väntar vi bara på utredningen som visar var man kan fortsätta att omdistribuera utrymme. Det behöver ju inte alltid handla om att ta hela körfält, utan kan också handla om att krympa befintliga körfält och bredda cykelvägarna. Det finns en hel del att ta av och samtidigt som nyttotrafiken fortfarande kan komma fram så blir en bieffekt att hastigheterna dämpas (läs mer om det här: Alla får trängas, vissa mer än andra)

Källa faktaruta: Dagens Nyheter (24h länk)Screen Shot 05-12-14 at 02.50 PM