I går skrev vi om remissversionen av den nya regionala cykelplanen för Region Stockholm. Vi skrev att vår huvudkritik mot den var att den ställer väldigt få krav på utförarna. Det är mycket "bör" och nästan inget "ska".

Via Twitter fick vi senare tips om regionens plan för busstrafiken från förra året, RiBuss.

Vi har inte plåtkoll på den regionella nomenklaturan, men det känns som en rimlig jämförelse: cykelplanen sätter upp riktlinjerna för infrastruktur för cykel, RiBuss sätter upp riktlinjer för infrastruktur för busstrafik.

Och här är tongångarna annorlunda. Helt annorlunda. För det första identifierar de precis det vi skrev om igår, skillnaden på "bör" och "ska":

För övergripande information om trafikförvaltningens riktlinjer samt av definition ska- och bör-krav se Allmänt om trafikförvaltningens riktlinjer SLS-1000221.

Budskapet vi försökte förmedla igår, var ju att utan "ska"-krav så kommer cykelplanen bli svår, kanske omöjlig, att genomföra. Och i RiBuss är detta tydligt formulerat:

Observera att ett ska-krav i detta dokument innebär att det är en förutsättning för att Trafikförvaltningen ska kunna tillhandahålla en attraktiv busstrafik. Om kraven inte tillgodoses finns en risk att sträckan inte trafikförsörjs.

Det där går ju att lyfta rakt över till cykeltrafiken. "Om kraven inte tillgodoses finns en risk att sträckan inte användas av cykeltrafiken".

Sen är ordet "ska" fetstilat rakt igenom hela dokumentet, för att göra det extra tydligt. Några exempel:

Viktigt med god sikt
Viktigt att ha mått för var stolpar ska stå. 
Viktigt med goda svängradier
Viktigt att fordonen får plats.
Viktigt med god standard.
Viktigt att inte blanda fotgängare och busstrafik

Jämför med cykelplanens:

Det bör vara asfalt. Helst. Eller åtminstone slätt. Om det går. 

Vi skrev ju om cirkulationsplatser, som tas upp i cykelplanen. I RiBuss finns dessa också med. Med ska-krav:

Viktigt med god framkomlighet i cirkulationsplatser

Så, här är vår feedback till regionen: Gör samma sak för cykelplanen som ni gör för bussplanen. Det är inte svårare än så.