Vi har inte hunnit skriva om avspärrningen av Götgatan/Hornsgatan. Avspärrningen har varit där någon vecka nu och när de flesta fotgängaren har lärt sig att vägen nu uteslutande är cykelbana så funkar det riktigt bra. Det är hur uppskyltat som helst. Först med stopp för bilar, notering att cyklar kan fortsätta och på de handskrivna lapparna pilar var fotgängare ska ta vägen:

skyltar götgatan

Någon meter senare, förbud för gående och mototrafik och varning för vägarbete:

skyltar götgatan 2

Resten av vägen är sedan streckad med riktiga cykelmarkeringar åt precis alla håll och med reflexer på betongsuggorna. Det enda jag kanske saknar är lite bättre belysning på mittpartiet.  Om standarden på vägomläggningarna under Slussenbygget kommer vara så här så kommer vi ha ett par riktigt bra år som cyklister i området. Lysande.

Så här ser hela streckan ut: