Hur farligt är det att cykla? I media får man ofta känslan av att antalet skadade och dödade cyklister ökar. Men stämmer det verkligen? Det korta, koncisa svaret är: nej, det stämmer inte. Antalet döda cyklister har sjunkit de senaste 18 åren och här är statistiken som bevisar det.

Trenderna för skadade och dödade cyklister i trafiken är överlag nedåtgående, oavsett vad ni får höra media påstå. 2015 var över lag ett bra år för oskyddade trafikanter med färre fotgängare dödade även av motorfordon.

På bilderna nedan ser ni döda och allvarligt skadade enligt Trafikanalys, myndigheten som är ansvarig för den officiella statistiken.

Den problematik MSB lyfte fram i sin rapport 2013 (länk till rapporten längst ned) var att cykelskadorna inte minskade lika fort som för motorfordon, vilket beror på de mycket stora satsningar som har gjorts på säkerhet för motorfordon, men där mycket lite gjorts för cykel. Det gör att cykelskador idag träder fram som ett av de större problemen.

Inte för att de ökar, alltså. Utan för att de inte minskar lika fort.

Så nästa gång ni hör någon orera om ökningen av skadade och dödade cyklister i trafiken, peka dem gärna till den här posten.

Klicka för större. Data: TRAFA, Bild: Fredrik Jönsson Data: TRAFA, Bild: Fredrik Jönsson.

Klicka för större. Data: TRAFA, Bild: Fredrik JönssonData: TRAFA, Bild: Fredrik Jönsson.

Klicka för större. Data: TRAFA, Bild: Fredrik Jönsson Data: TRAFA, Bild: Fredrik Jönsson.

Klicka för större. Data: TRAFA, Bild: Fredrik Jönsson Data: TRAFA, Bild: Fredrik Jönsson.

Läs också: ”Fler cyklister än bilister vårdas på sjukhus” – statistik, statistik, statistik

MSB:s rapport: Statistik och analys. Skadade cyklister – en studie av skadeutvecklingen över tid (PDF)

Stort tack för tips och information till Fredrik Jönsson!