Det smällde till rejält på bloggen igår – det var länge sedan ett inlägg fick så många läsare. Rödljuscykling verkar engagera, inte bara här, utan också i sociala medier: på Facebook, Twitter, Reddit.

De flesta verkade greppa budskapet, särskilt de som också var pendlingscyklister. Några tyckte att jag försökte ursäkta rödljuskörande och det var verkligen inte avsikten (det var lite därför jag också skrev att jag inte gör det i fetstil).  Någon tyckte att inlägget var för långt (”en novell”) och sorry för all text, men det kan ju vara så med argument, att de tar lite plats.

Hornsgatan
Bjuckar på en bil-bild till.

Men för dem som inte riktigt orkade läsa allt och bara tittade på bilderna så är argumenten här i en, visserligen förenklad, kortversion i punktform:

TL;DR

  • Det är dåligt av massor av skäl när trafikanter inte följer trafikreglerna
  • Det är inget unikt för cyklister att inte följa trafikreglerna och de är heller inte värre än någon annan
  • Cyklister är enda trafikgruppen där olycksstatistiken är negativ
  • De olyckor som ökar är enligt samstämmiga forskare inte rödljuskörningsrelaterade. Det handlar i huvudsak om singelolyckor. En cyklist som kör mot rött och krockar med fotgängare eller bil eller annat räknas inte som singelolycka.
  • Jag är trött på att trafiksäkerhetsarbetet för cyklister ständigt reduceras till att bara handla om rödljuskörande cyklister

Så.

Jag vill igen understryka att punktlistan ovan är förenklad för att hålla den kort. Annars blir det en novell till. Och det vore ju tråkigt. Det ska vara lätt med trafiksäkerhet.

Och för tydlighetens skull: Nej, jag tycker inte det är okej att cykla mot rött. Det är punkt ett på listan ovan.

Jag tycker också jag fick till det lite på Reddit, så jag skriver det också här:

Om man hade tillämpat samma strategi mot motortrafiken som man idag gör mot cyklister, så hade vi inte haft 2+1 vägar, mötesseparering, vajerräcken, byggt om farliga korsningar till cirkulationsplatser och allt annat som nollvisionen förde med sig.
Och då hade förmodligen olycksstatistiken för motortrafiken sätt betydligt sämre ut än idag.

Men nollvisionen är inte bara infrastrukturförändringar. Den innehåller också ökad användning av fartkameror, effektivare alkoholkontroller och sänkta hastighetsgränser.
På samma sätt måste ett säkerhetsarbete för cyklister omfatta både regelefterlevnad och omfattande satsningar på infrastruktur. Så sker inte idag.
Det är poängen och problemet som jag ser det.