Jon fixade bredare cykelbana till barnen

Vår bloggkollega från bloggen Cykelpendla Hässelby, Jon Jogensjö, hade länge varit missnöjd med barnens cykelbana. Så här skriver han:

På denna sträcka precis intill skolan är det alltid trångt på morgonen. Både gående och cyklande barn ska samsas på den alltför smala gång- och cykelbanan. 

Att få till stånd en breddad cykelbana är lättare sagt en gjort, men när Jon tittade närmare på vägen, så såg han en möjlig lösning på problemet.

Han upptäckte att banan kanske inte var så smal ändå. Kanske var den bara dåligt underhållen?

Jag kände mig lite som en arkeolog när jag  lastade min cykel med spade, kratta, piasavakvast, såg och yxa. Väl på plats var jag ivrig att sätta igång med arbetet. Det fanns mer cykelbana att upptäcka än jag anat.

[![Foto: Jon Jogensjö](/content/images/2014/04/BlL4dQ_CcAAHvbp.jpg)](/content/images/2014/04/BlL4dQ_CcAAHvbp.jpg)Här finns det dolda resurser Foto: Jon Jogensjö
Så Jon tog saken i egna händer och fixade breddningen själv. Jättebra tycker vi, och förmodligen barnen också![ Läs hela berättelsen hos Cykelpendla Hässelby](http://www.cykelpendlahasselby.se/cykelbana/jag-breddade-barnens-cykelbana-en-meter/).