Så här ser det ut utanför mitt jobb i princip varje dag:

En ändlös räcka väntande taxibilar. Som ni ser på översta bilden så är taxikön längst till höger två bilar lång. Precis vid motorhuven på den tredje bilen (mitt på översta bilden) står en skylt som markerar en lastzon och därefter är det cykelfält hela vägen ner till Berwaldhallen. De står alltså och köar mitt i cykelfälten. För att rekapitulera om vad man som bilist får göra med sitt fordon i cykelfält:

Det är förbjudet att stanna i cykelfält, lastning och lossning är inte tillåten.

Enda tillfället man som bilist får befinna sig i cykelfältet är när man ska korsa det.

Där står det varje dag åtta-nio Taxi Stockholmbilar och det betyder att man som cyklist tvingas lämna cykelfältet och istället ge sig ut i vägbanan. En vägbana som trafikeras av tung lastbilstrafik på en smal vägbana. Det är såklart livsfarligt för oss cyklister och leder dessutom till att varje dag föda nya cykelhatande bilister som blir förbannade när vi plötsligt kommer utvinglande mitt i gatan.

Jag skrev till Taxi Stockholm i november och frågade dem hur de såg på det här. Så här svarade de:

Detta är absolut ingenting vi accepterar, det är mycket viktigt att våra bilar följer gällande trafik-, stopp- och parkeringsregler och samarbetar väl i trafiken gentemot andra trafikanter. Särskilt cyklister bör de visa extra hänsyn, eftersom det är en annan trafiksituation för just cyklister än för bilar. Våra taxibilar ska vara föredömen i trafiken och inte ställa sig på detta sätt, det ser mycket illa ut. De blockerar cykelkörfältet och utgör dessutom en fara!

Sedan hände precis ingenting. Det ser precis likadant ut varje dag.

Taxi Stockholm som är företaget som har ett grönt löv på varje bil för att visa hur miljömedvetna de är och som tyckte det var en toppenidé att plantera ett (1) träd för att visa sin miljömedvetenhet. Samtidigt betraktar de, tillsammans med de andra stora taxibolagen, cykelfältet som sin egen praktiska taxikö, utanför hotell, längs Skeppsbron och på bilderna här ovan. Så känns det i varje fall.

Jag förstår det inte. Varje cykel är en privatbil mindre i stan, en mindre köbildare för dem och dessutom något så bra som ett miljövänligt trafikslag. Jag är så trött på det. Jag är trött på att behöva cykla slalom i 50-trafiken på Skeppsbron och riskera bli påkörd och dödad. Jag är trött på att yrkesförarna inte respekterar gaturummet och jag fattar inte att inget görs. Jag förstår inte att parkering och stopp i cykelfält inte stoppas, att ingen tycks bry sig. Så trött.

Därmed tar jag helg.