För två år sedan infördes nya regler för cykelöverfarter, som innebar att korsande trafik har väjningsplikt mot cyklister som ska köra över överfarten.

G--vle-cykel--verfart
Överfart i Gävle Foto: Tony Nordin

Exakt samma sak som gäller för cyklister som ska köra ut på cykelpassager alltså – att man har väjningsplikt.

Just när det gäller cykelpassager brukar det skrivas om med viss regelbundenhet. Det brukar se ut som den här rubriken:

(nej, det är inte främsta orsaken)

Det här knyter ju lite an till Gävleskylten, som blivit en följetong här på bloggen, en skylt som med viss regelbundenhet får viral spridning när någon bestämt sig för att cyklister skiter i allt och bara kör.

Det är helt enkelt ett rätt stort fokus på att cyklister ska veta att de har väjningsplikt. Men hur ser det ut när det gäller cykelöverfart? Där alltså motsatsen gäller? Jo, det går såklart att vrida om det också. Rubrik från idag:

”I Östersund har kritik framförts mot att cyklister med hög hastighet kör rakt ut vid cykelöverfarter och att det orsakar en farlig trafiksituation.”

Japp. När cyklister har väjningsplikt så ska de fan i mig respektera det, annars blir det farligt. När bilister har väjningsplikt ska cyklister förstå att det inte är fritt fram annars blir det farligt. Det är cyklisternas ansvar. Alltid.

Under tiden kan alla motortrafikanter rulla på oberört.