Inte alltid lätt med lådcykelsförvaringen

En grej som är lite meckig med lådcykel är att förvara den. Jag vill helst ha mina cyklar i fastighetens cykelrum. Inte bara för att minska stöldrisken utan också för att minska slitaget som uppstår när en cykel står ute året runt. Vårt cykelrum ligger en trappa ner och jag måste därför ta hissen. Det gick att få in hojen, men jag är inte säker på att det är något jag skulle vilja göra varje dag.