Vi drar det här ett sista varv bara för att vi lovade i tidigare inlägg. Då skrev vi:

"Lars Hammar pekar på att det är viktigt att värna om cyklisters säkerhet. Fordon som färdas på en enkelriktad gata ska vid vänstersväng ligga så långt till vänster på körbanan som möjligt. Det är samma del av körbanan där även cyklisten ska färdas i motsatt riktning, om det vore tillåtet enligt kommunens regler"
Här använder vi en skärmdump av pressmeddelandet, för på torsdagskvällen redigerades det och passusen om trafiksäkerhet togs av någon anledning bort. Men det är rimligt att anta att det var en faktor som spelade in, annars hade det inte varit med från början.
Vi har ställt frågan till Transportstyrelsen vilka undersökningar eller erfarenhetsinhämtning de gjort inför det här beslutet och som ligger till grund för analysen att lösningen är farlig rent trafiksäkerhetsmässigt.

Vi fick svar igår från Transportstyrelsen utredare, som hänvisade till att meningen togs bort eftersom det missförståtts. Den hade alltså inte med beslutet att göra. Däremot svarade de inte på om de tagit in forskning, vilket vi tolkar som att det inte skett. Rimligt om trafiksäkerhet inte var en faktor i beslutet. Vilket fick oss att undra:

Min följdfråga blir ju då, varför stod det där från början om säkerhetsmässig hänsyn alltså inte var en del av beslutet?

Och fick då svaret:

På motsvarande sätt som i citatet nedan var det en beskrivning i allmänhet om trafiksäkerhet. När vi förstod att vissa valde att missförstå detta togs den som sagt bort.
”Vi förstår och stödjer kommunens intentioner att förbättra förutsättningarna för trafik med bland annat cykel. Att främja cyklandet innebär stora fördelar för folkhälsan och bidrar till bättre miljö och ett hållbart samhälle. Så initiativ att öka cyklandet är något som ska betraktas som positivt, säger Petra Wermström, avdelningsdirektör på Transportstyrelsen.”

Vilket vi tolkar att det var mest en allmän betraktelse över sakernas tillstånd, lite appropå ingenting så, "det är bra med trafiksäkerhet".

Det finns en risk att man kliver över från frågvis bloggare till rättshaverist om man fortsätter tjata, men vi noterar att Direktpress faktiskt lyckades få ett tydligare svar.

Direktpress.se
– Jag skulle vilja veta var i beslutet man hittar den tolkningen? Det är inte något vi har prövat för det är inte en del av det vi skulle pröva. Vi har prövat länsstyrelsens beslut av kommunala beslut och bekräftat deras upphävande av reglerna. Vi förklarar hur vi bedömer frågan utifrån hur svensk lagstiftning är tänkt, säger utredaren Lars Hammar.
Varför var delen om cyklisters säkerhet med när beslutet offentliggjordes då?
– Det är väl alltid bra att peka på cyklisters säkerhet? Men vi tog bort det för att ingen skulle missförstå det som att vi tog ställning för att det är trafikfarligt att cykla mot trafiken på en enkelriktad gata. Det ställningstagandet har vi inte gjort i vårt beslut och det har inte varit föremål för vår prövning, säger Lars Hammar.