Ingen ombyggning av Danvikstull

Ingen ombyggning av Danvikstull

För mer än tre år sedan aviserade dåvarande Allians-styrda Stockholms Stad att man äntligen skulle bredda den extremt smala passagen på pendlingsstråket vid Danvikstull:

![](https://www.cyklistblogge

I smalaste passagen är gångdelen bara något tiotal centimeter brett och det är är en väg som används av trafikanter från flera kommuner och stadsdelar, från Nacka, Värmdö, Söderort och de över 30000 i Hammarby Sjöstad.

När vi ändå skrev om cykelvägen till Skanstull, passade vi på att fråga Stockholms Stad hur det går. Deras svar?

”Ambitionen är fortfarande att öka framkomligheten för cykeltrafiken längs det aktuella stråket. På sikt kommer Hästholmsviadukten, bron även Värmdöleden, behöva ersättas. Om detta görs med en ny konstruktion utan bropelare skulle plats kunna frigöras så att gång- och cykelbanan kan breddas. I dagsläget pågår dock inget aktivt arbete med detta.”

I dagsläget pågår dock inget aktivt arbete med detta.

Hästholmsviadukten är alltså bron som går över pendlingsstråket. Här är platsen på Google Maps. Bilvägen brevid, Värmdöleden, är sexfilig in till Södermalm och innerstaden.

2014 var tanken att vägen skulle breddas genom att berget sågades bort. Men det gick inte. Så här sa Trafikkontoret då:

– Arbetet visade sig ta mycket längre tid än beräknat och skulle ha medfört trafikstörningar på Värmdöleden under tre-fyra månader, vilket skulle ha inneburit stora påfrestningar för resandet.

Tre-fyra månader alltså av meck för dem som vill köra in i innerstaden, på vägen som 2017 leder till Stadsgårdsleden och den i princip avstängda Slussen.

För er som följt bloggen över tid så vet ni att det tar tid att planera vägarbeten. Ett ärende där det faktiskt pågår aktivt arbete kan ta fyra-fem år att genomföra. Att bygga ny bro förmodligen ännu längre.

Så ni som cyklar över Danvikstull, förvänta er ingen förändring alls de närmaste tio åren.