Ingen cykling mot enkelriktat i Sverige

Ingen cykling mot enkelriktat i Sverige

Det här har ju blivit en rejäl följetong, alltså att Stockholm 2015 skyltade om för att göra det möjligt att cykla mer flexibelt i Stockholm.

I första vändan gjordes det genom att använda "Motortrafik förbjuden" - men det ledde till att också bilister började köra i bägge riktningar.

Sedan ändrades det till att använda skyltning för "Enkelriktat" och "Infart förbjuden". Då funkade det. Vi har skrivit om det här, så vi går inte in på det (Läs mer här).

Franska bilister klarar av det, här Paris, Frankrike.Foto/Wikimedia CC BY-SA 3.0

Läs mer: Vad är det här med enkelriktat och cyklister i Stockholm?

Vi konstaterar att Sverige som land är sent på den här bollen, det är tillåtet i stora delar av Europa, inklusive hos våra nordiska grannar Norge och Danmark. Men en privatperson överklagade och först gav Länsstyrelsen honom rätt och nu alltså också Transportstyrelsen. Flera instanser, bland annat polisen, har också tillfrågats i processen.

Man kan sammanfatta alla invändningar i huvudsak till två:

  1. Skyltningen i sig är inte tillåten. Det vill säga att kombinera "Enkelriktat/Infart förbjuden" med "Gäller ej cykel". Gör man det urholkar man själva begreppet "Enkelriktat". Här hänvisas gärna till Wienkonventionen som Sverige skrev under på sextiotalet. Samma konvention gäller i övriga Europa, men där har man alltså gjort en annan tolkning. Inklusive, ironiskt nog, i Wien.
  2. Det är trafikfarligt. Det är alltså omsorg med cyklisterna som ligger bakom. Det var också något Transportstyrelsen tog upp i sitt pressmeddelande:
"Lars Hammar pekar på att det är viktigt att värna om cyklisters säkerhet. Fordon som färdas på en enkelriktad gata ska vid vänstersväng ligga så långt till vänster på körbanan som möjligt. Det är samma del av körbanan där även cyklisten ska färdas i motsatt riktning, om det vore tillåtet enligt kommunens regler"

Här använder vi en skärmdump av pressmeddelandet, för på torsdagskvällen redigerades det och passusen om trafiksäkerhet togs av någon anledning bort. Men det är rimligt att anta att det var en faktor som spelade in, annars hade det inte varit med från början.

Vi har ställt frågan till Transportstyrelsen vilka undersökningar eller erfarenhetsinhämtning de gjort inför det här beslutet och som ligger till grund för analysen att lösningen är farlig rent trafiksäkerhetsmässigt. Under tiden grävde vi fram två texter från vårt grannland Norge, som redan för tjugo år sedan utredde det här. Deras slutats då var att:

Hovedkonklusjonene peker likevel i retning av at sykling mot kjøreretningen i envegsregulerte gater ikke har hatt negative trafikksikkerhetsvirkninger i form av flere ulykker, selv om sykkeltrafikken kan ha økt. Dette innebærer at ulykkesrisikoen har gått ned. Trafikksikkerhetsproblemer i forbindelse med denne typen trafikkløsninger synes å være små eller ubetydelige.

Det vill säga, det har ingen negativ inverkan på trafiksäkerheten, tvärtom verkar olycksrisken ha gått ner. I en senare utgiven publikation, Trafikksikkerhetshåndboken, som ges ut av norska Trafikverket skriver de:

De gjennomførte studier og erfaringer tyder på at tiltaket samlet sett ikke medfører trafikksikkerhetsmessige problemer, men at tiltaket snarere tvert imot forbedrer trafikksikkerheten. Samtidig ser det ut til at det er mer farlig å sykle med envegskjøringen enn å sykle mot envegskjøringen.

Alltså att genomförda studier tvärtom visar att det förbättrar trafiksäkerheten. Och att det är farligare att cykla med trafiken, än mot den. Det vill säga precis tvärt mot vad Transportstyrelsen skriver i sitt pressmeddelande. Men det kan såklart finnas andra europeiska undersökningar Transportstyrelsen använt, så vi återkommer när vi fått svar från dem.

EDIT: Och Trafikkontoret har också undersökt hur förändringen påverkat trafiksäkerheten i Stockholm under de fem år som det varit omskyltat. Den visar att antalet olyckor på aktuella gator faktiskt minskat.

Vi har också sett frågan i kommentarsfälten till alla de lokalmedier som skrivit om frågan, "varför ska cyklister kunna cykla mot enkelriktat?". Vårt svar är såklart att det blir mer flexibelt. Enkelriktat är en åtgärd riktad specifikt mot biltrafiken på platser där det inte får plats med mötande trafik. Cyklister däremot får plats och då är det dumt att de också ska så att säga "begränsas på köpet".

En undersökning som Sweco har gjort visar också att många cyklister när det är tillåtet väljer bort stora huvudgator till förmån för de här mindre gatorna med lägre hastigheter, vilket borde glädja också bilister.

Nu spelar det ovan ingen roll, cyklister kommer vad det verkar även i fortsättningen få cykla på de här gatorna. Det som nu händer är att Stockholm kommer skylta tillbaks till den gamla lösningen, den som bilister hade svårt att förstå alternativt valde att inte respektera. Vi hoppas såklart att Stockholmspolisen är medvetna om detta, och också Stockholms cyklister. Utifrån de norska undersökningarna borde det också innebära att det blir lite farligare för cyklister.

De två inblandade skyltarna

Och lite förvånade är vi att Transportstyrelsen lite indirekt faktiskt underkänner svenska bilister. Och lite raljant frågar vi oss hur bilisterna ska klara sig på bilsemester i Europa. Kanske kommer EU-krav på tilläggskort?

Toppbild: Lösningen som den ser ut i Nederländska Amsterdam